กกร. หนุนไทยร่วมวง "CPTPP" รับมีหลายประเด็นที่ยังกังวล

19 พ.ค. 2564 เวลา 14:55 น. 170

"กกร." หนุนไทยร่วมวง CPTPP รับมีหลายประเด็นที่ยังกังวล เตรียมส่งผลศึกษาให้กระทรวงต่างประเทศประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

นายสุพันธ์ มงคลสุธี  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ซึ่งประกอบด้วย ส.อ.ท. ,สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกร. เห็นด้วยกับการเข้าร่วมเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ CPTPP (Comprehensive and Progressive Trans-pacific Partnership) แต่ก็มีหลากหลายประเด็นที่ยังมีความกังวลเหมือนกับที่ประชาชนทั่วไปเกิดความสงสัย 

    ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธะสัญญา เรื่องการเยียวยาว เป็นต้น โดย กกร. ได้ดำเนินการศึกษาเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง  โดยจะส่งหนังสือสรุปเรื่องที่ได้ศึกษามาดังกล่าวให้กับกระทรวงต่างประเทศต่อไป เพื่อประกอบการพิจารณา 
    ล่าสุดวันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ที่มีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเป็นประธาน ได้ยื่นขอขยายเวลาเพิ่มอีก 50 วัน เพื่อศึกษาความตกลงให้เกิดความรอบคอบ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 จากนั้นจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจาณาของ ครม.ว่าจะเห็นชอบในการขอยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าร่วมการเจรจา CPTPP ที่มีญี่ปุ่นเป็นประธานคณะกรรมาธิการ CPTPP ที่จะมีการประชุมในเดือนกรกฎาคม หรือสิงหาคมนี้หรือไม่ 
ช่าวที่เกี่ยวข้อง :

แท็กที่เกี่ยวข้อง