กฟผ.ขยายเวลารับสมัครจ้างงานเด็กจบใหม่กว่า 1,000 รายเพิ่ม 7 วัน

25 ก.พ. 2564 เวลา 4:40 น.2.4k

กฟผ.ขยายเวลารับสมัครจ้างงานเด็กจบใหม่กว่า 1,000 รายเพิ่ม 7 วัน หวังช่วยลดปัญหาการว่างงาน

นางสาวจิราพร  ศิริคำ  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ ภายใต้ “โครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน” ครั้งที่ 2 จำนวนมากกว่า 1,000 อัตรา ว่า กฟผ. ได้พิจารณาขยายระยะเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จากเดิมเปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ ปิดการรับสมัครในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. เพื่อขยายโอกาสในการสมัครเข้าร่วมโครงการให้แก่นักศึกษาจบใหม่ที่สนใจ และพร้อมมีส่วนร่วมลดปัญหาการว่างงาน สร้างงาน สร้างรายได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ของโรคโควิด-19 (COVID-19) ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงพลังงาน
              ขณะนี้ กฟผ. อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบใหม่ ครั้งที่ 2 จำนวน 1,052 อัตรา ระยะเวลาการจ้างงาน 12 เดือน ตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาจ้าง จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชาในปี พ.ศ. 2562 – 2563 เท่านั้น

อย่างไรก็ดี ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่ที่ กฟผ. กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร เพื่อร่วมทำงานเก็บข้อมูลชุมชน สำหรับนำไปเป็นฐานข้อมูล ในการวางแผนดำเนินงานส่งเสริมกิจการชุมชนได้ตรงตามความต้องการ และศักยภาพของชุมชนมากที่สุด อันมีส่วนช่วยสร้างความแข็งแกร่ง และสร้างรายได้ให้แต่ละชุมชนอย่างยั่งยืน

“ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลและรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครเพิ่มเติม พร้อมสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th/newjobber หรือแสกน QR Code”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

กฟผ.ขยายเวลารับสมัครเด็กจบใหม่เข้าร่วมงาน

แท็กที่เกี่ยวข้อง