จี้ “ซีพี” เร่งปักหมุดสถานีพัทยา 

24 ก.ย. 2563 เวลา 8:49 น.1.8k

คมนาคม- คณะทำงานเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่และการรื้อย้ายสาธารณูปโภค  โครงการรถไฟความเร็วสูง(ไฮสปีด) เชื่อม 3สนามบิน จี้ “ซีพี” เร่งปักหมุด สถานีพัทยา ให้ชัดๆ เผยให้ยึด TOD ตาม สนข. ส่วนเมืองมักกะสัน140 ไร่ ฉลุย

 

ที่ประชุมคณะทำงานเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่และการรื้อย้ายสาธารณูปโภค  โครงการรถไฟความเร็วสูง(ไฮสปีด)เชื่อมสามสนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา  ที่มีนายชัยวัฒน์    ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม  ยังได้มอบให้บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด (กลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร) เร่งพิจารณาจุดที่จะสร้างเป็นสถานีพัทยาว่าจะอยู่ที่จุดใด พร้อมกับทำแผนการพัฒนาเมืองรอบสถานี (TOD) โดยให้นำมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไปเช่นเดียวกัน โดยที่ประชุมได้เสนอให้นำผลการศึกษาเรื่องการพัฒนา TOD ของ  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มาเป็นต้นแบบการพัฒนาของซีพี

 

 

 

 พร้อมกำชับว่า   ซีพีจะต้องเร่งสรุปจุดสถานีพัทยาให้เร็วที่สุด ไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานในภาพรวม เพราะการขยับจุดสถานีอาจต้องมีการเวนคืนที่ดิน และการรื้อย้ายสาธารณูปโภคเพิ่มเติมอีก ซึ่งในขั้นตอนการเวนคืนที่ดินต้องใช้เวลานาน เพราะต้องมีการออก  พระราชกฤษฎีกา(พรฎ.) เวนคืน ฯ

 

นี้ หาก ล่าช้า ย่อม ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการทั้งหมด ส่วนพื้นที่บริเวณสถานีมักกะสัน 140 ไร่  บริษัท รถไฟความเร็วสูงฯ  สำรวจพื้นที่แล้วเสร็จ และ อยู่ระหว่างจัดทำผังพัฒนาพื้นที่โครงการ  รูปแบบเป็นเมือง ช็อปปิ้งโลก ศูนย์การประชุมนานาชาติ เชื่อมโยง พื้นที่ประตูน้ำ ศูนย์ค้าปลีกค้าส่งระดับโลก  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง