svasdssvasds

ทุ่มงบ 2.1 พันล. บูมถนนบางน้ำเปรี้ยว-นครนายก เชื่อมอีอีซี

03 ก.ย. 2563 เวลา 9:44 น. 2.3k

ทช.ลุยสร้างถนนบางน้ำเปรี้ยว-นครนายก 32 กม. พร้อมขยายถนน 4 เลน เชื่อมโครงข่ายคมนาคมอีอีซี

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท  (ทช.)  เปิดเผยว่า  ทช.ดำเนินโครงการขยายถนนสาย นย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 305 -บ้านบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดนครนายก, ฉะเชิงเทรา ระยะทางรวม 32.975 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์โครงการดังกล่าวสอดรับกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ ช่วยพัฒนาระบบขนส่งสินค้าจากจังหวัดรอบนอกซึ่งเป็นแหล่งผลิตไปสู่ตลาดและผู้บริโภค รวมถึงสนับสนุนการเดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่งเสริมการขนส่งทางอากาศ ต่อเนื่องไปยังท่าเรือแหลมฉบังผ่านทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทั้งยังช่วยระบายปริมาณการจราจรที่หนาแน่นของทางหลวงหมายเลข 305 ที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

ปัจจุบันโครงการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย นย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 305 -บ้านบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดนครนายก, ฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนสัญจรได้แล้ว โดยขยายถนนจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สะพานข้ามทางรถไฟ กม.ที่ 18+285, สะพานข้ามคลอง 20 กม.ที่ 25+350 และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก จำนวน 8 แห่ง รวมทั้งระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง โดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 33+050 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 2,116.695 ล้านบาท

ทุ่มงบ 2.1 พันล. บูมถนนบางน้ำเปรี้ยว-นครนายก เชื่อมอีอีซี