"เดินทางข้ามจังหวัด" ผ่อนปรนระยะ3 เช็กเส้นทางเดินรถ บขส. เดินทางลงภาคใต้ เริ่ม 1 มิ.ย. เป็นต้นไป

31 พ.ค. 2563 เวลา 3:37 น.57.4k

"ผ่อนปรน ระยะ 3 " บขส .เปิด 3 เส้นทาง เดินทางข้ามจังหวัด ลงสู่ภาคใต้ กรุงเทพฯ- เกาะ สมุย/กรุงเทพฯ-ภูเก็ต,กรุงเทพฯ-ตรัง เริ่มวันที่ 1 มิ.ย. หลัง เปิดเดินรถ สายเหนือ-อีสาน-ภาคตะวันออกไปแล้วตั้งแต่ 18พ.ค.ที่ผ่านมา

ความคืบหน้าในการ เดินทางข้ามจังหวัด ในการ ผ่อนคลายล็อกดาวน์ หรือผ่อนปรน ระยะที่ 3 หลัง กรมการขนส่งทางบก ผ่อนปรน ให้ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เดินรถ  16เส้นทาง ประกอบด้วย ภาคเหนือ อีสานและภาคตะวันออกเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา   และ สามรถเปิดให้บริการเดินรถ ลงสู่ภาคใต้นับตั้งแต่ วันที่ 1มิถุนายนเมื่อมีการ คลายล็อกดาวน์ระยะที่ 3

แหล่งข่าวจากบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)  เปิดเผยว่าบขส. พร้อม เปิดให้บริการเดินรถลงสู่ภาคใต้ จำนวน 3 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ - เกาะสมุย ,  กรุงเทพฯ - ภูเก็ต , กรุงเทพฯ - ตรัง  เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป

ทั้งนี้การเดินทางข้ามจังหวัดที่ผ่านมาบขส. ได้ผ่อนผันเปิดเดินรถในเส้นทางภาคเหนือไปแล้ว จำนวน 7 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ–เชียงใหม่, กรุงเทพฯ–เชียงราย, กรุงเทพฯ–อุตรดิตถ์, กรุงเทพฯ–สารจิตร, กรุงเทพฯ–แม่สอด, กรุงเทพฯ–หล่มเก่า, กรุงเทพฯ–คลองลาน และเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน 9 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ–หนองบัวลำภู, กรุงเทพฯ–สกลนคร, กรุงเทพฯ–เชียงคาน, กรุงเทพฯ–สุรินทร์, กรุงเทพฯ–บุรีรัมย์, กรุงเทพฯ–กันทรลักษ์, กรุงเทพฯ–ศรีสะเกษ, กรุงเทพฯ–รัตนบุรี, กรุงเทพฯ–จันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง หลังจากที่ บขส.หยุดให้บริการชั่วคราว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ส่วนเส้นทางเดินรถภาคใต้ บขส. เตรียมเปิดเดินรถ จำนวน 3 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ - เกาะสมุย ,  กรุงเทพฯ - ภูเก็ต , กรุงเทพฯ - ตรัง  เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไปดังกล่าว

 

ขณะเดียวกัน บขส. มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)สำหรับพนักงานประจำรถ พนักงานจำหน่ายตั๋ว และพนักงานชานชาลา โดยผู้ปฏิบัติงานต้องดูแลสุขภาพ และรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด ต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนปฏิบัติงาน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงาน ด้านรถโดยสารและสิ่งอำนวยความสะดวก บขส. จัดที่นั่งภายในรถโดยสารเว้นระยะนั่ง อย่างน้อย 1 เมตร ตามนโยบาย Social Distancing  ทำความสะอาดรถโดยสาร ห้องน้ำ และจุดที่สัมผัสบ่อย ก่อนและหลังให้บริการ มีการเปิดระบายอากาศภายในรถ และนำรถโดยสารจอดตากแดด หลังให้บริการทุกวัน อย่างน้อยวันละ  1-2 ชั่วโมง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กที่นี่ "เดินทางข้ามจังหวัด" 1 มิ.ย. ผ่อนปรนระยะ 3 ต้องทำอย่างไร

เช็กด่วน “ผ่อนปรน ระยะ3" ขสมก.ปรับเวลาเดินรถเที่ยวแรกตี 4

"เดินทางข้ามจังหวัด" ผ่อนปรน ระยะที่3 พิษณุโลก เปิดเส้นทางเดินรถโดยสาร 1มิ.ย.

 

ทั้งนี้มาตรการใน การเดินทางข้ามจังหวัด บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดพื้นที่นั่งคอยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสม่ำเสมอ ประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือน้ำอยู่เสมอ และเว้นระยะห่างนั่ง หรือยืนอย่างน้อย 1 เมตร พร้อมทั้งได้ประสานงานกับขนส่งจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการภายในสถานีขนส่งและรถโดยสาร ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ต้องผ่านการคัดกรองผู้โดยสาร หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด รวมทั้งผู้โดยสารที่เดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด ต้องกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ

แท็กที่เกี่ยวข้อง