svasdssvasds

ทช.ลุยสร้างถนนสายบ้านสุขสวัสดิ์ – บ้านศรีถาวรพัฒนา

26 พ.ค. 2563 เวลา 7:02 น. 344

ทช. เดินหน้าสร้างถนนสายบ้านสุขสวัสดิ์ – บ้านศรีถาวรพัฒนา จังหวัดมุกดาหาร วงเงิน 37 ล้านบาท หวังยกระดับมาตรฐานถนน และความปลอดภัยในการเดินทาง คาดก่อสร้างแล้วเสร็จ เดือน ส.ค. 63

นายปฐม  เฉลยวาเรศ  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.)  เปิดเผยว่า  ทช.ได้รับการประสานงาน จากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กรณีเมื่อครั้งที่พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการและสำนักงาน กปร. เดินทาง ไปติดตามงานและตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร ณ อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ได้ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนน เพื่อใช้สัญจรในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร.

ทั้งนี้ได้ขอให้ ทช.พิจารณาสนับสนุน ถนนสายบ้านสุขสวัสดิ์ บ้านศรีถาวรพัฒนา อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีจุดเริ่มต้นจากแยกทางหลวงชนบทสาย มห. 4012 ที่บริเวณบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 16ชุมชนดงติ้ว ชุมชนสายน้ำทิพย์ ศูนย์ป้องกันไฟป่า โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่) ไปสิ้นสุดโครงการฯ ที่ถนนทางหลวงชนบท มห.5031 ที่บ้านศรีถาวรพนา หมู่ที่ 12 รวมระยะทาง 8.555 กิโลเมตร

อย่างไรก็ตามการก่อสร้างเป็นผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง (ไป-กลับ) ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 87.811 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างงานผิวจราจร   งานติดตั้งป้ายจราจร   คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2563 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 37.726 ล้านบาท