เปิดจ.ม. บริษัทลูก “NIPPON STEEL”  หยุดงานชั่วคราว

01 พ.ย. 2562 เวลา 11:11 น.42.4k

 

 

พิษเศรษฐกิจเขย่าขา “NIPPON STEEL”ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ในญี่ปุ่น ล่าสุดบริษัทในเครือในประเทศไทย ออกมาประกาศให้พนักงานหยุดงานชั่วคราว เสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562นี้ ชี้ ความต้องการใช้วัตถุดิบจากลูกค้าลดลงอย่างต่อเนื่อง

 

    แหล่งข่าวจากกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ”ว่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562  นาย ทาเคชิ นาคามูระ  ประธาน บริษัทนิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน สตีล โพรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม NIPPON STEEL จากประเทศญี่ปุ่น ออกมาประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรขอให้พนักงานหยุดงานชั่วคราว  โดยรายละเอียดในจดหมายระบุว่าความต้องการใช้วัตถุดิบจากลูกค้าลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา  จากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ จึงส่งผลกระทบต่อยอดการผลิตของบริษัท ทำให้ไม่สามารถเดินแผนงานปกติได้

 

ส่งผลให้บริษัทต้องปรับลดกำลังการผลิตลงถึงจุดที่ไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการผลิตเป็นระยะชั่วคราว ประกอบกับจำนวนวันทำงานในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีทั้งหมด 24 วัน ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับกำลังการผลิตที่มีในอัตราปกติและจากใบสั่งซื้อในเดือนพฤศจิกายน ของลูกค้าต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้กำลังการผลิตสูงกว่ายอดสั่งซื้ออยู่มาก

ดังนั้นบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องประกาศหยุดงานชั่วคราวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่2) พ.ศ.2551 มาตรา75 โดยการหยุดงานดังกล่าวให้มีผลทั้งในส่วนสำนักงานและส่วนโรงงานทั้งหมดในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

เปิดจ.ม. บริษัทลูก “NIPPON STEEL”   หยุดงานชั่วคราว

 

นอกจากนี้ในประกาศยังระบุว่า บริษัทอาจมีความจำเป็นให้พนักงานบางส่วนหรือบางคนต้องมาปฎิบัติงานในวันดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเป็นรายบุคคลโดยผู้บังคับบัญชา

ทั้งนี้ในช่วงที่บริษัทฯให้พนักงานหยุดงานเป็นการชั่วคราว บริษัทจะจ่ายเงินดังนี้  จ่ายเงินจำนวน 75%  ของค่าจ้างในวันทำงานปกติที่พนักงานได้รับ  สำหรับพนักงานบางคนที่ต้องมาทำงานในวันดังกล่าว บริษัทจะจ่ายเงินให้ตามปกติ  โดยการให้หยุดงานนี้จะไม่มีผลใดๆกับการคำนวณเบี้ยขยันหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

อย่างไรก็ตามหากปริมาณการสั่งซื้อมีการเปลี่ยนแปลงทางบริษัทจะประกาศให้พนักงานทราบเป็นระยะๆไป

ปัจจุบัน NSSPT เป็นผู้ผลิตลวดเหล็กสำหรับทำน็อต สกรู และตลับลูกปืน สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมWHA ตำบล ปลวกแดง จังหวัดระยอง  โดยช่วงก่อนหน้านี้กลุ่ม  NIPPON STEEL ประเทศญี่ปุ่น เข้ามาตั้งโรงงานผลิตเหล็กและชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยมากกว่า 1 แห่ง  โดยบริษัทNSSPT เข้ามาตั้งโรงงานในไทยเมื่อปี1997 และเริ่มทำการผลิตในปี1998

แท็กที่เกี่ยวข้อง