เสี่ยงไหม? "โควิด-19"ต้องทำตัวอย่างไร?

18 เม.ย. 2564 เวลา 13:50 น.6.2k

กทม.สรุป flow chart เสี่ยงไหม?โควิด-19 ต้องทำตัวอย่างไร? แบบไหนถึงเรียกว่าเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ และไม่เสี่ยง

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร (กทม.) โพสต์เฟซบุ๊ก เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง โดยระบุว่าช่วงนี้มีข่าวเรื่องโควิด-19 ค่อนข้างมาก หลาย ๆ คน อาจมีผู้รู้จักหรือเคยเจอ ผู้ติดโควิด-19 ซึ่งทำให้สงสัยว่า “จะต้องทำอย่างไร”

ผมสรุป flow chart อย่างง่ายมาเพื่อให้คนที่สงสัยว่า แบบไหนถึงเรียกว่าเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ และไม่เสี่ยง และต้องปฏิบัติตัวอย่างไรมาแบบคร่าวๆ เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงตัวเองครับ

 เคยพบเจอผู้ป่วยโควิด-19 หรือไม่

  • ถ้าพบเจอ โดยคุยกันใกล้ 6 ฟุต เกิน 5 นาที หรืออยู่ด้วยกันในที่อับอากาศเกิน 15 นาที หรืออยู่บ้านห้องเดียวกัน หรือ ไอจามรดกัน ➡️ ถือเป็น "ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง"
  • ถ้าพบเจอ แต่ไม่ได้คุยกัน ไม่อยู่ในที่อับอากาศ  ➡️ ถือเป็น "ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ" 
  • ถ้าไม่พบเจอผู้ป่วยโควิด แต่พบเจอผู้ที่เคยสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด ????โดยคุยกันใกล้ 6 ฟุต เกิน 5 นาที หรือ อยู่ด้วยกันในที่อับอากาศเกิน 15 นาที หรืออยู่บ้านห้องเดียวกัน หรือ ไอจามรดกัน ➡️ ถือเป็น "ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ"
  • ถ้าไม่เคยพบเจอผู้ป่วยโควิด และผู้ที่เคยสัมผัสกับผู้ป่วยโควิดเลย ➡️  "ไม่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง"
  • ถ้าเคยพบเจอผู้ที่เคยสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด แต่ไม่ได้คุยกัน ไม่อยู่ในที่อับอากาศ   ➡️  "ไม่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง"

เสี่ยงไหม? "โควิด-19"ต้องทำตัวอย่างไร?

ผู้สัมผัสเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 มี 3 กลุ่มด้วยกัน คือ

1.ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง คือ ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย เมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแล้วต้องกักตัว 14 วัน และตรวจหาเชื้อโควิด หากพบเชื้อ (ผล +) เข้าโรงพยาบาล รับการรักษาทันที

2.ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ คือ ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  เมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ต้องแยกตัวจากคนอื่น หลีกเลี่ยงไปในที่ชุมชน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และสังเกตอาการตัวเอง หากมีอาการให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อสอบสวนโรคและตรวจหาเชื้อ

3.ไม่มีความเสี่ยง คือ ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ร่วมมือกันป้องกันตนเอง สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้ควบคุมการแพร่เชื้อได้อีกครั้ง

ที่มา : โฆษกกทม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: