วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2567 เช็ควันหยุดราชการ วันหยุดธนาคารที่นี่

23 เม.ย. 2567 | 08:38 น.

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2567 เช็คเลยวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร มีกี่วัน มีวันหยุดยาวหรือไม่ พร้อมกางปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญ -วันพระประจำเดือนนี้ที่นี่

วันหยุดยาวเดือนเมษายน 2567 เพิ่งจะผ่านพ้นไป หลายคนที่ยังโหยหาวันหยุดเตรียมปากกามาวงได้เลย เพราะในเดือนพฤษภาคม 2567 มีวันหยุดอีกหลายวัน ทั้งวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร และยังเป็นวันหยุดยาว โดยจะตรงกับวันไหน เนื่องในโอกาสอะไรบ้างนั้น "ฐานเศรษฐกิจ"มัดรวมมานำเสนอดังต่อไปนี้ 

วันหยุดราชการเดือนพฤษภาคม 2567 

 • วันจันทร์ 6  พฤษภาคม วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
 • วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม วันพืชมงคล
 • วันพุธ 22 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา 

 

เมื่อดูจากปฏิทินแล้ว จะพบว่าเดือนพฤษภาคม 2567 จะมีวันหยุดยาวอยู่ 2 ช่วง เริ่มตั้งแต่ช่วงแรก วันเสาร์ที่ 4 (วันฉัตรมงคล) วันอาทิตย์ที่ 5 และวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม (วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล) ถัดมาในวันศุกร์ที่ 10 (วันพืชมงคล) วันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567 

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2567 วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันหยุดยาว

วันหยุดธนาคารเดือนพฤษภาคม 2567 

 • วันพุธ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
 • วันจันทร์ 6 พฤษภาคม วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
 • วันพุธ 22 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา

วันหยุดธนาคารเดือนพฤษภาคม 2567 

วันสำคัญเดือนเดือนพฤษภาคม 2567 

 • วันที่1 พ.ค.วันแรงงานแห่งชาติ
 • วันที่ 3 พ.ค. วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก
 • วันที่ 4 พ.ค.วันฉัตรมงคล
 • วันที่  5 พ.ค.วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
 • วันที่ 6 พ.ค.วันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
 • วันที่ 8 พ.ค. วันกาชาดสากล
 • วันที่ 10 พ.ค. วันพืชมงคล
 • วันที่ 11 พ.ค. วันปรีดี พนมยงค์
 • วันที่ 12 พ.ค. วันพยาบาลสากล
 • วันที่ 14 พ.ค. วันอนุรักษ์ควายไทย
 • วันที่ 15 พ.ค.วันครอบครัวสากล
 • วันที่ 17 พ.ค.วันโทรคมนาคมและสังคมสารสนเทศโลก
 • วันที่ 19 พ.ค.วันอาภากร
 • วันที่ 20 พ.ค.วันผึ้งโลก
 • วันที่ 22 พ.ค.วันหลากหลายทางชีวภาพ / วันต้นไม้แห่งชาติ/วันวิสาขบูชา
 • วันที่ 23 พ.ค.วันเต่าโลก
 • วันที่ 30 พ.ค.วันอัฏฐมีบูชา
 • วันที่ 31 พ.ค.วันงดสูบบุหรี่โลก 

วันพระเดือนพฤษภาคม 2567

 • วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567
 • วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567
 • วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567
 • วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567(วันวิสาขบูชา)
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567(วันอัฏฐมีบูชา)

วันพระเดือนมกราคม -ธันวาคม 2567