อัพเดทสถานะ"วัคซีนโควิด"ในไทย ความคืบหน้าล่าสุด

24 มิถุนายน 2564

อัพเดทสถานะ"วัคซีนโควิด"ในไทย ความคืบหน้าล่าสุด อย.อนุมัติขึ้นทะเบียนแล้วกี่ราย เหลือรอคิวอีกกี่ราย

อัพเดทสถานะ"วัคซีนโควิด"ในไทย ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.64 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ได้อนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีนโคเมอร์เนตี (COMIRNATY VACCINE) ซึ่งเป็นวัคซีนของบริษัท ไฟเซอร์ จำกัด นำเข้าโดย บริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัดแล้ว โดยเป็นวัคซีนโควิด-19 ลำดับที่ 6 ที่ได้รับการอนุมัติ

สถานะวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย 

  • วัคซีน COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (แอสตร้าเซนเนก้า)  ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 20  ม.ค. 64
  • วัคซีนโคโรนาแวค /CoronaVac (ซิโนแวค) ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 22  ก.พ. 64
  • วัคซีนโควิด-19 วัคซีนแจนเซ่น/COVID-19 Vaccine Janssen(จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน) ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 64
  • วัคซีน COVID-19 VACCINE MODERNA(โมเดอร์นา)  ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 13 พ.ค.64
  • วัคซีน COVID-19 Vaccine(Vero cell ),Inactivated COVILO (BIBP) ) (ซิโนฟาร์ม) ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 28  พ.ค.64 
  • วัคซีนโคเมอร์เนตี (COMIRNATY VACCINE) (ไฟเซอร์)ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.64

อัพเดทสถานะ"วัคซีนโควิด"ในไทย ความคืบหน้าล่าสุด

วัคซีนที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ(เอกสารสำคัญยังไม่ครบ) 

  • วัคซีน Sputnik V  (สปุตนิก วี ) นำเข้าโดย บริษัท คินเจน ไบโอเทค จำกัด 
  • วัคซีน COVAXIN (โค​วาซิน) นำเข้าโดย บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด

ที่มา : FDA Thai

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 23 มิ.ย. 2564)

รวม 8,400,320 โดส ใน 77 จังหวัด

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 6,017,424 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 2,382,896 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)

อัพเดทสถานะ"วัคซีนโควิด"ในไทย ความคืบหน้าล่าสุด

ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 รวม 4,299,799 โดส

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 3,247,177 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 1,052,622 ราย

อัพเดทสถานะ"วัคซีนโควิด"ในไทย ความคืบหน้าล่าสุด

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19