‘กลุ่มบริษัทศรีตรัง’ จัดซื้อวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มให้พนักงาน

24 มิถุนายน 2564

กลุ่มบริษัทศรีตรัง จัดซื้อวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คาดเริ่มฉีดให้พนักงานกว่า 1.3 หมื่นคนภายในสัปดาห์หน้า ช่วยลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ และร่วมสนับสนุนภาครัฐเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่ประชาชนในประเทศ

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ผู้ผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติครบวงจร เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทศรีตรัง ประกอบด้วย บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายเร่งจัดหาวัคซีนทางเลือกให้เพียงพอแก่พนักงานทุกคน เพื่อสร้างความปลอดภัย และร่วมสนับสนุนภาครัฐป้องกันการแพร่ระบาดและเร่งกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่(Herd Immunity) ในประเทศเกิดขึ้นโดยเร็ว

ล่าสุด กลุ่มบริษัทศรีตรัง ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คาดว่าจะสามารถฉีดให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงานและโรงงานในจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยได้เพียงพอ รวมทั้งหมดประมาณ 13,000 คน โดยเบื้องต้นได้ประสานโรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่เป็นผู้ดูแลการฉีดวัคซีนแก่พนักงานครั้งนี้

‘กลุ่มบริษัทศรีตรัง’ จัดซื้อวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มให้พนักงาน

นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพแก่พนักงานทุกคน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่คู่ค้า ผู้บริโภคและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดทั้งซัพพลายเชน พร้อมสนับสนุนเป้าหมายรัฐบาลในการกลับมาเปิดประเทศภายใน 120 วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง