ผู้ว่าฯนครปฐม ประกาศสั่ง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน เป็นพท.ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

15 มิ.ย. 2564 เวลา 2:10 น.1.4k

ผู้ว่าฯนครปฐม ออกประกาศสั่ง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้พื้นที่ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

15 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครปฐม ลงนามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 67/2564 เรื่อง การประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยปรากฏสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ขึ้นใหม่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

โดยพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เป็นแบบกลุ่มก้อน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมมิให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่เป็นวงกว้างได้จึงให้พื้นที่ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และให้พื้นที่ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนบท้ายประกาศนี้โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10-24 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดนครปฐมนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดล่าสุดประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จำนวน 88 ราย ยอดสะสมผู้ป่วยระลอกใหม่รวม จำนวน 2,400 ราย รวมสะสมผู้เสียชีวิต 25 ราย โดยอำเภอที่พบสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอเมือง จำนวน 50 ราย อำเภอสามพราน จำนวน 29 ราย และอำเภอกำแพงแสน จำวน 3 ราย โดยคลัสเตอร์โรงงานในอำเภอสามพราน ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวน 16 ราย รวมสะสม จำนวน 311 ราย