อัพเดท "ชลบุรี" คลายล็อก "กิจกรรม-กิจการ" อะไรบ้าง เช็กที่นี่

14 มิ.ย. 2564 เวลา 21:00 น.884

อัพเดทจังหวัดชลบุรี "คลายล็อก-ไม่คลายล็อก" กิจกรรมและกิจการ ประเภทไหนบ้าง สรุปครบที่นี่

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง ยังคงให้ปิดกิจการ และงดทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสกัดและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ แต่ก็มีหลายจังหวัดที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นและเริ่มคลายล็อกดาวน์กิจกรรมและกิจการได้แล้วในบางประเภท สำหรับจังหวัดชลบุรีนั้น นายภครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้ประกาศคลายล็อคกิจการต่าง ๆ ในพื้นที่ โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี-Chonburi PR ได้เผยแพร่คำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 35/ 2564 ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่ชลบุรี ลงนามเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.64 ดังนี้

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรียังมีการแพร่ระบาดของโรคอยู่แต่ยังคงควบคุมและระบุสถานที่ที่มาของการแพร่ระบาดของโรคได้ ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการประกอบอาชีพ รวมถึงลดผลกระทบในทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงให้มีการผ่อนคลาย หรือ ทำกิจกรรมบางอย่างได้ ภายใต้เงื่อนไขและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัดในทุกท้องที่ของจังหวัดชลบุรี ดังต่อไปนี้ 

1.ร้านเกมร้านอินเตอร์เน็ตและสถานให้บริการคอมพิวเตอร์ทุกแห่งให้เปิดบริการได้ 

2.ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา(ยกเว้นตลาดนัดพระเครื่อง) 

3.สถานเสริมความงาม คลินิกที่ให้บริการเสริมความงามที่ได้รับอนุญาตให้เป็นคลินิกเวชกรรม รวมถึงการให้บริการเสริมความงามในโรงพยาบาลเอกชน โดยให้จำกัดระยะเวลาในการบริการได้ไม่เกินรายละ 45 นาที 

4.สถานที่สัก เปิดบริการได้ ยกเว้นการดำเนินการบนใบหน้า

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีได้เผยแพร่คำสั่งของนายภครธรณ์ ผู้ว่าฯจังหวัดชลบุรี ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 64 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1.กิจการนวดเพื่อสุขภาพ ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะการนวดฝ่าเท้าและให้ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการ มีมาตรการในการดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

     1.1 ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้เกิดความแออัดและจำกัดระยะเวลาในการใช้บริการไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง ต่อคนต่อครั้ง

    1.2 ให้เว้นระยะห่างของผู้ใช้บริการแต่ละรายไม่น้อยกว่า 1 เมตร

    1.3 ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการส่วนหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

2.สระว่ายน้ำ สวนน้ำ ทั้งบริเวณภายในและนอกอาคาร สามารถเปิดให้บริการได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด

3.สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนามภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 4

4.ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันเกินกว่า 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

แท็กที่เกี่ยวข้อง