ร.พ.การไฟฟ้านครหลวงแจ้งเลื่อนฉีดวัคซีน

13 มิ.ย. 2564 เวลา 4:35 น.398

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง แจ้งเลื่อนฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ “หมอพร้อม”

ด้วย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร แจ้งว่ายังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน COVID-19 จากกระทรวงสาธารณสุขตามกำหนด จึงทำให้โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวงจำเป็นต้องเลื่อนการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่ผู้รับบริการที่ลงทะเบียนผ่านระบบ “หมอพร้อม” ที่มีกำหนดเข้ารับการบริการฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 14-20 มิถุนายน 2564 ออกไปก่อน

ร.พ.การไฟฟ้านครหลวงแจ้งเลื่อนฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ หากทางโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนแล้ว จะแจ้งและนัดหมายผู้รับบริการอีกครั้ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์ประสานงานข้อมูล​ "หมอพร้อม" โทร.​ 0 2792 2333 (ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น.)

แท็กที่เกี่ยวข้อง