รพ.รามาฯ ประกาศ เปิดฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรก เฉพาะผู้ลงทะเบียน 'หมอพร้อม' เท่านั้น

06 มิ.ย. 2564 เวลา 11:32 น.18.0k

โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกาศแจ้ง 7-30 มิถุนายน เปิดฉีดวัคซีน COVID-19 แก่กลุ่มเสี่ยง ที่ลงทะเบียนผ่าน หมอพร้อม สำหรับเข็มแรก และเข็ม 2 ที่นัดหมายเดิมเท่านั้น

6 มิถุนายน 2564 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศแจ้งว่า  วันที่ 7-30 มิถุนายน 2564  จะเปิดฉีดวัคซีนโควิด19 หรือ  COVID-19 ให้แก่ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป

เข็มที่ 1 เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมเท่านั้น
เข็มที่ 2 แก่ผู้ที่มีนัดหมายเดิม

พร้อมเน้นย้ำ ว่าขณะนี้ยังไม่เปิดรับผู้ที่ไม่ได้นัดหมายไว้

สำหรับจุดให้บริการ ดังนี้
ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ชั้น 1 อาคารบริหาร (สำหรับผู้รับบริการที่เป็นรถนั่งและรถนอน)

พร้อมประชาสัมพันธ์ สำหรับประชาชนที่มาเข้ารับบริการวัคซีนโควิด-19 สามารถนำรถยนต์ของท่านเข้าจอดได้ที่ พื้นที่ลานจอดรถสนามม้านางเลิ้ง วันจันทร์-เสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00 - 16.00 น.

รพ.รามาฯ ประกาศ เปิดฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรก เฉพาะผู้ลงทะเบียน 'หมอพร้อม' เท่านั้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

แท็กที่เกี่ยวข้อง