สธ.สั่งลุย ฉีดวัคซีน “วอล์คอิน” เป็นดุลยพินิจของจังหวัด เน้นสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เร็วที่สุด

13 พ.ค. 2564 เวลา 8:10 น.378

ปลัด สธ.เผย บริการฉีดวัคซีนโควิดแบบวอล์คอิน (Walk-in) เริ่มมิ.ย. นี้ จังหวัดไหนพร้อมไปก่อนเลย เน้นให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้มากที่สุด สร้างภูมิคุ้มกันหมู่เร็วที่สุด

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยการจัด บริการฉีดวัคซีนโควิด แบบ Walk-in เริ่มมิ.ย. นี้ หรือเป็นไปตามความพร้อมของจังหวัด เป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวก ให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้มากที่สุด สร้างภูมิคุ้มกันหมู่เร็วที่สุด

13 พ.ค. 2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า จากความเห็นชอบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ให้จัดระบบให้บริการวัคซีนโควิด-19 แบบวอล์คอิน (Walk-in) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เข้าถึงวัคซีนได้มากที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เร็วที่สุดนั้น

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป หรือทันทีที่พร้อม โดยให้จัดสัดส่วนการให้บริการเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มที่มาจากระบบนัดหมายผ่านไลน์และแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ร้อยละ 30
  • กลุ่มนัดหมายจากโรงพยาบาล หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และโรคอ้วน ค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 35 หรือน้ำหนักตัวเกิน 100 กิโลกรัม ร้อยละ 50
  • กลุ่มที่ Walk in เดินเข้ามาขอรับบริการ ร้อยละ 20

สธ.สั่งลุย ฉีดวัคซีน “วอล์คอิน” เป็นดุลยพินิจของจังหวัด เน้นสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เร็วที่สุด

ทั้งนี้ สามารถปรับสัดส่วนบริการได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์จริงหน้างาน รวมทั้งให้จังหวัดเตรียมจัดระบบเช็คจำนวนประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแบบ real time และระบุจำนวนสำหรับกลุ่ม Walk in  ในแต่ละจุดฉีดเพื่อลดความแออัด หากคิวเต็มแต่ละแห่งจะออกใบนัดให้มารับบริการในวันถัดไป

“ขอให้ประชาชนนัดหมายฉีดวัคซีนผ่านไลน์ “หมอพร้อม” ซึ่งสะดวกและได้รับบริการตรงวันที่นัดหมาย  ไม่ไปแออัดที่จุดฉีด ขอให้ทยอยไปรับการฉีดเนื่องจากวัคซีนมีเพียงพอ” นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวย้ำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง