เลื่อนจัด "อินเตอร์แมค 2021"-"ซับคอน ไทยแลนด์ 2021" ลดโควิด-19 ระบาด

28 เม.ย. 2564 เวลา 10:00 น.91

เลื่อนจัด "อินเตอร์แมค 2021"-"ซับคอน ไทยแลนด์ 2021" ลดโควิด-19 ระบาด เชื่อจัดงาน22 - 25 กันยายน 2564 เป็นช่วงกำลังซื้อฟื้นตัว ดันอุตสาหกรรมการผลิตขยายตัวต่อเนื่อง

นางสุกัญญา อมรนุรัตน์กุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการอาวุโส อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ กล่าวว่า อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ และพันธมิตรทุกภาคส่วน ได้ลงความเห็นร่วมกันให้เลื่อนการจัดงานแสดงสินค้าภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจร อินเตอร์แมค 2021 (INTERMACH 2021) และ ซับคอน ไทยแลนด์ 2021 (SUBCON Thailand 2021)ไปก่อน จากเดิมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2564 เป็นจัดงานวันที่ 22 - 25 กันยายน 2564​ เพื่อคำนึงถึงความสำคัญในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยการลดการแพร่ระบาดของไวรัส และความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงผู้เข้าร่วมงาน แม้จะเตรียมความพร้อมจัดงานในกำหนดการเดิมเป็นอย่างดีแล้วในรูปแบบไฮบริด เอ็กซ์ซิบิชั่น (Hybrid Exhibition) ที่จะจัดการแสดงแบบองค์รวมโดยการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ดิจิทัลผสมผสานกับการจัดงานแสดงสินค้าทั่วไป ให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในยุคนิว นอร์มัล (New normal) ที่เน้นความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน แล้วก็ตาม

“การเลื่อนงานดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19 (โควิด-19) หรือ ศบค.ได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ซึ่งตรวจพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนจนถึงปัจจุบัน”

สุกัญญา อมรนุรัตน์กุล

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน ยังมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน โดยเห็นว่าการเลื่อนจัดงานไปในเดือนกันยายนนั้นจะส่งผลดี ด้วยปัจจัยจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆ และแนวโน้มกำลังซื้อที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากความต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตโลหะการได้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ ภายใน อินเตอร์แมค 2021 ยังคงจัดขึ้นภายใต้ธีม งานแสดงเทคโนโลยีการผลิต ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อนาคต ที่รวบรวมโซลูชันอัจฉริยะทั้งเครื่องจักร ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์แขนกล ปัญญาประดิษฐ์ Big Data และ Data Analytics ระบบ IoT แบบครบวงจร รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการแบบไฮบริด โซนแสดงเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและซอฟท์แวร์ เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ งานสัมมนาเทคโนโลยีและโอกาสทางธุรกิจกว่า 30 หัวข้อ

นายพัลลภ บุญศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ (BOI) กล่าวว่า การเลื่อนจัดงาน อินเตอร์แมค 2021 และ ซับคอน ไทยแลนด์ 2021 ในครั้งนี้เพื่อเป็นการตอบรับกับมาตรการของภาครัฐ ซึ่ง BOI ยังคงมั่นใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมงาน ด้วยการจัดกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจของผู้ประกอบการ นักลงทุน ทั้งในรูปแบบปกติและในรูปแบบออนไลน์ โดยเชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมการลงทุนของไทยได้อย่างแน่นอน โดยคาดว่าจะเกิดการจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า 3,000 คู่ สร้างมูลค่าทางธุรกิจไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท

นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย กล่าวว่า ทางสมาคมฯ พร้อมสนับสนุนให้เลื่อนการจัดงานในครั้งนี้ออกไปก่อน โดยเล็งเห็นว่าในช่วงเดือนกันยายน จะเป็นช่วงคลี่คลายของสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งจะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมทั้งคลัสเตอร์การผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงเป็นช่วงเวลาของการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตสู่การพัฒนาอีกขั้น

“มั่นใจว่างาน ซับคอน ไทยแลนด์ 2021 จะช่วยตอบโจทย์การเติบโตของอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตได้เป็นอย่างดี รวมถึงช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจผ่านกิจกรรมจับคู่ธุรกิจด้วย”

นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) กล่าวว่า การเลื่อน การจัดงานในครั้งนี้ ทางสถาบันฯ มองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มศักยภาพในการเตรียมความพร้อมจัดงานและมองเห็นทิศทางในการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยทางสถาบันฯ ยังคงให้การสนับสนุนการจัดงานด้วยการจัดสัมมนาอินเตอร์แมค ฟอรั่ม ครั้งที่ 5 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล การถ่ายทอดเทคโนโลยีล่าสุดที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แท็กที่เกี่ยวข้อง