12 มิถุนายน 2021

เปิดไทม์ไลน์พนักงานรถปรับอากาศ สาย 73ติดโควิด

24 Apr 2021 17:33 น.
อ่าน 355 ครั้ง

เปิดไทม์ไลน์พนักงานรถปรับอากาศ สาย 73ติดโควิด

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งพนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 73 ติดโควิด หลังเข้ารับการตรวจหาเชื้อ ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


เปิดไทม์ไลน์พนักงานรถปรับอากาศ สาย 73ติดโควิด

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งพนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 73 ติดโควิด หลังเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จากผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 8  จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังต่อไปนี้

เปิดไทม์ไลน์พนักงานรถปรับอากาศ สาย 73ติดโควิด1. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจ้งรายละเอียดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ตามแนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อฯ) โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข

2. พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้ง มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ซึ่งอุณหภูมิร่างกายของพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 เมษายน 2564 อยู่ที่ 36.5 องศาเซลเซียส โดยไทม์ไลน์ของพนักงานสรุปได้ ดังนี้

วันที่ 13 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 73 หมายเลข 8 – 67043 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 11.45 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

 วันที่ 14 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 73 หมายเลข 8 – 67043 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 11.40 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 15 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 73 หมายเลข 8 – 67030 ตั้งแต่เวลา 04.30 – 11.20 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

     

 

 วันที่ 16 เมษายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ เมื่อเวลา 08.30 น. ได้เดินทางไปพบแพทย์ณ คลีนิกที่ตั้งอยู่บริเวณซอยอินทามระ 18 ต่อมาเวลา 09.00 น. ได้นั่งวินรถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณซอยอินทามระ 16 ไปกรมการขนส่งทางบก (จตุจักร) เพื่อต่อใบอนุญาตเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสาร และเดินทางกลับที่พักอาศัย ในเวลา 10.00 น. ระหว่างทางได้แวะซื้อกาแฟที่ร้านอเมซอน สาขาบิ๊กซีสะพานควาย

วันที่ 17 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 73 หมายเลข 8 – 67043 ตั้งแต่เวลา 07.15 – 15.25 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 18 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 73 หมายเลข 8 – 67119 ตั้งแต่เวลา 05.45 – 12.30 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 19 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 73 หมายเลข 8 – 67043 ตั้งแต่เวลา 04.40 – 12.25 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 20 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 73 หมายเลข 8 – 67043 ตั้งแต่เวลา 04.40 – 11.30 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 21 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 73 หมายเลข 8 – 67043 ตั้งแต่เวลา 04.30 – 10.40 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 22 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 73 หมายเลข  8 – 67043 ตั้งแต่เวลา 04.10 – 11.10 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที ต่อมาเวลา 19.00 น.เจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่ามารดาของพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ 

วันที่ 23 เมษายน 2564 เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ เมื่อเวลา 13.30 น. ได้เดินทางไปที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ หาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และเดินทางกลับที่พักอาศัยในเวลา 16.00 น. ต่อมาเวลา 20.30 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้แจ้ง

ให้ทราบว่าพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานรออยู่ที่บ้าน โดยจะนำรถพยาบาลมารับพนักงานไปรักษาตัว ที่ศูนย์ฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564

วันที่ 24 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้นำรถพยาบาลมารับพนักงานไปทำการรักษา ในเวลา 13.00 น.   


3.  เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70 % จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) นอกจากนี้ องค์การได้พักการใช้งานรถโดยสารปรับอากาศ สาย 73 จำนวน 3 คัน ที่พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ รถโดยสาร หมายเลข 8 – 67043, 8 – 67030 และหมายเลข 8 – 67119 เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ รวมถึง อู่จอดรถและท่าปล่อยรถโดยสาร

4. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการตรวจสอบ พบว่าพนักงานขับรถโดยสาร จำนวน 1 คน ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารคันเดียวกับพนักงานผู้ติดเชื้อ จึงให้พนักงานขับรถโดยสารดังกล่าวหยุดงาน ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

          ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2564

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend