คนโฆษณา ชง 3 มาตรการลดเสี่ยงโควิด

20 เม.ย. 2564 เวลา 5:29 น.123

สมาคมโฆษณาฯ ออก 3 มาตรการ ขอความร่วมมือคนโฆษณากว่าหมื่นชีวิต รวมพลังหยุดยั้งโควิด-19 ระบาดหนัก

นายรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบ 3 ทวีความรุนแรงและแพร่กระจายรวดเร็วกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มคนวัยทำงานในสังคมเมือง ซึ่งรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมและกิจการต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรมโฆษณาที่มีกว่าหมื่นคน

คณะกรรมการสมาคมฯ รู้สึกเป็นห่วงผลกระทบที่มีต่อการทำงานและธุรกิจโฆษณา จึงขอความร่วมมือจากผู้ที่อยู่ในธุรกิจโฆษณาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใจกันปฏิบัติงานตามมาตรการ ดังนี้

1.จัดให้มีการทำงานจากที่พักอาศัย (Work From Home) โดยจัดประชุมต่าง ๆ ทางออนไลน์ทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงการพะปะกัน และลดปริมาณการสัญจรไปมาของบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบขนส่งสาธารณะ

2.ชะลอหรือเลื่อนกำหนดการทำงานผลิตชิ้นงานโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายทำภาพยนตร์ วิดีโอ คลิปโฆษณา งานภาพนิ่ง งานห้องตัดต่อ ห้องบันทึกเสียง หรือกิจกรรมการทำงานรูปแบบอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานของคนกลุ่มใหญ่ และการทำงานในสถานที่แออัด

รติ พันธุ์ทวี

3.ขอให้บุคลากรทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมโฆษณาให้ความร่วมมือกับมาตรการของภาครัฐทุกรูปแบบ และมีวิจารณญาณในการใช้ชีวิตประจำวัน หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกพื้นที่หรือออกไปในสถานที่สาธารณะ ลดละเว้นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ตลอดจนเคร่งครัดในการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด และมีสุขลักษณะที่ดีตลอดเวลา

“สมาคมมีความห่วงใยต่อบุคลากรและครอบครัวของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมโฆษณา และอยากเห็นทุกคนรวมพลังความร่วมมือ เสียสละ ปฏิบัติตามแนวทางทั้ง 3 ข้อ เพื่อหยุดยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อทำให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตในครั้งนี้ และกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็วที่สุด”

อย่างไรก็ดี จากข้อมูลของนีลเส็น พบว่าในไตรมาสแรกที่ผ่านมาเม็ดเงินในอุตสาหกรรมโฆษณาโดยรวมมีมูลค่าราว 26,701 ล้านบาท หดตัวลง -4% แม้จะยังไม่เกิดการระบาดของโควิดระลอก 3 ซึ่งเกิดการติดเชื้อจำนวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มคนทำงาน ทำให้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโฆษณาในไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แท็กที่เกี่ยวข้อง