คมนาคม เตรียมรับมือประชาชนกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์

31 มี.ค. 2564 เวลา 19:00 น.172

กระทรวงคมนาคม เปิดแผนแบบละเอียดเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนที่เดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์

เทศกาลสงกรานต์ 2564  ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 กระทรวงคมนาคมคาดการณ์ว่าประชาชนจะเดินทางกลับบ้านในภูมิลำเนาจังหวัดต่างๆ รวมไปถึงบางส่วนเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากมติศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ให้พี่น้องประชาชนสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ทุกพื้นที่ 


ดังนั้นกระทรวงคมนาคม จึงได้เตรียมแผนรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันสงกรานต์ 2564 โดยได้สั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” 


โดยมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน  พร้อมเสนอแนวทางบริหารจัดการเวลาการเดินทางบนถนน เพื่อแนะนำประชาชนให้วางแผนและเหลื่อมเวลาการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงฯมีการตั้งเป้าหมายการดำเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ดังนี้

 

(1) บริการระบบขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย รถโดยสารสาธารณะ รถไฟ เรือโดยสารสาธารณะ และเครื่องบิน ให้ประชาชนได้รับความสะดวกเข้าถึงง่าย เพียงพอต่อการเดินทาง ไม่ล่าช้า ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ไม่โก่งราคา ไม่ทิ้งผู้โดยสาร และทันกับสถานการณ์

 

(2) ให้ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในคุณภาพของการให้บริการขนส่งสาธารณะ ด้วยการดูแลรักษาความปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน เข้มงวดผู้ประจำรถโดยสารสาธารณะ รถไฟ และเรือโดยสารสาธารณะทุกราย ไม่เสพสิ่งเสพติด และมีระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ รวมทั้ง คงความเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 


(3)กำกับและควบคุม ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการเดินทางทางถนน และการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะจะต้องไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 


(4)บริหารจัดการจราจรทางถนนให้มีความคล่องตัวและปลอดภัย


(5)บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ในการเดินทางของประชาชน 
 

นอกจากนั้นแล้วกระทรวงคมนาคมได้เตรียมแผนรองรับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ประกอบด้วย อำนวยความสะดวกโครงข่ายการเดินทาง จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกทางถนน บริการข้อมูลข่าวสารการจราจร การจัดจุดบริการประชาชนให้ครอบคลุมเส้นทางหลักทั่วประเทศ โดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 


ขณะที่แผนรองรับการเดินทางด้วยการขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย การจัดบริการและอำนวยความสะดวกการขนส่งสาธารณะ  การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก การบริการข้อมูลข่าวสารการเดินทางและรับเรื่องร้องเรียน มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำ มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางราง และมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางอากาศ


อีกทั้งยังเน้นให้หน่วยงานในสังกัดที่กำกับ ดูแล การบริการขนส่งสาธารณะ โดยคงเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายเพิ่มเติมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้


-ช่วยกันประชาสัมพันธ์และดำเนินกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564  “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เน้นให้ใส่ใจตนเอง ใส่ใจผู้อื่น และใส่ใจประชาชน 


-ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อกระจายการเดินทางและเหลื่อมเวลาการเดินทางในเส้นทางเข้า – ออกกรุงเทพมหานคร โดยขอความร่วมมือให้กลุ่มเดินทางใกล้ (ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวภายในรัศมี 200 - 300 กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร)  เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ช่วงระหว่างวันอาทิตย์ที่ 11 - วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 และเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ช่วงระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 15 - วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 โดยการเหลื่อมเวลาใช้ทาง จะช่วยกระจายปริมาณจราจรบนถนนและบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาล

แผนรับมือการเดินทางช่วงสงกรานต์

-เตรียมเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการฟรีบางช่วงระยะทางของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เตรียมรับเทศกาลสงกรานต์ 2564 ในเส้นทางช่วงปากช่อง - สีคิ้ว ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร เริ่มต้นจากถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) บริเวณกิโลเมตรที่ 65 (M6 บริเวณพื้นที่ตอน 24) สิ้นสุดถึงทางหลวงหมายเลข 201 บริเวณ กม. 5+400 (M6 บริเวณพื้นที่ตอน 37) 
โดยรองรับทิศทางขาออกระหว่างวันที่ 9 - 13 เมษายน 2564 และรองรับทิศทางขาเข้าระหว่างวันที่ 14- 19  เมษายน 2564  เพื่อบรรเทาการจราจรติดขัดในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ

-ดำเนินการทดลองนำร่องให้รถยนต์ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม. ตามที่กฎกระทรวงฯ กำหนด บนเส้นทางถนนสายเอเชีย (ทล. 32) ช่วงบริเวณหมวดทางหลวงบางปะอิน-ทางต่างระดับอ่างทอง กม. ที่ 4+100 ถึง 50+000 มีระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ในวันที่ 1 เมษายน 2564

-ดำเนินการใช้ประโยชน์จากอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ของกรมทางหลวง บินสำรวจสภาพเส้นทางจราจรบนเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น และบริหารจัดการจราจรร่วมกับกล้อง CCTV ครอบคลุมพื้นที่เส้นทางสายหลักเข้า – ออกกรุงเทพ  และบูรณาการร่วมกับกองบังคับการตำรวจทางหลวง เข้มงวดวินัยจราจรโดยตรวจจับความเร็วและถ่ายรูปป้ายทะเบียนรถยนต์บริเวณจุดเสี่ยงด้วยกล้อง CCTV ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

-เตรียมบริการขนส่งสาธารณะให้เพียงพอ ให้ประชาชนเดินทางอย่างสะดวกและปลอดภัย และคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบคมนาคมขนส่งอย่างเข้มงวด 

นายศักดิ์สยามฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จะร่วมกันให้บริการฟรีแก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ประกอบด้วย


-กรมทางหลวง (ทล.) ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก (บางปะอิน-บางพลี) ตั้งแต่เวลา 00.01 น.  ของวันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 16 เมษายน 2564 รวม 8 วัน

-การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 16 เมษายน 2564 รวม 8 วัน 


ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษเฉลิมรัชมงคล ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 13 เมษายน 2564 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 15 เมษายน 2564 รวม 3 วัน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ให้บริการที่จอดรถฟรี ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 รวม 8 วัน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถจอดรถฟรีได้ที่บริเวณลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C และที่ท่าอากาศยานดอนเมือง สามารถจอดรถฟรีได้ที่อาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น (เฉพาะชั้น 2) จำนวน 150 คัน 

 

นายศักดิ์​สยาม​ ​ชิด​ชอบ​   รมว.กระทรวงคมนาคม​

นายศักดิ์สยาม กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้สั่งการเพิ่มเติม โดยให้มีผู้รับผิดชอบการบริหารการเดินทางในส่วนกลางตลอดเวลา รวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน และให้ดำเนินการดังนี้


-มอบหมายให้ ทล. และ ทช. รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้อำนวยความสะดวก และความปลอดภัย ณ สถานบริการน้ำมัน รวมไปถึงจุดพักรถ Rest Area หรือจุดบริการต่างๆ ที่มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก ไม่ให้เกิดความแออัดบริเวณทางเข้า ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนก่อนถึงจุดบริการ

-มอบหมายให้ กทพ. และ ทล. จัดระเบียบบริเวณหน้าด่านเก็บเงินไม่ให้เกิดการกระจุกตัว หรือเกิดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่าน

-มอบหมายให้ ทล. และ ทช. สำรวจจุดก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยต้องคืนพื้นผิวจราจรให้พี่น้องประชาชน เพื่อให้เกิดความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง

-มอบหมายให้ ทล. และ ทช. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงข้อมูลเส้นทางลัด หรือทางเลี่ยงบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นหรือติดขัดในพื้นที่ต่างๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน

-มอบหมายให้ ขบ. เร่งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการหยุดวิ่งรถบรรทุกเพื่อให้ถนนในทุกเส้นทางเกิดความคล่องตัวและปลอดภัย มอบหมายให้ รฟท. ตรวจสอบบริเวณพื้นที่จุดตัดรถไฟกับถนนที่เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งพร้อมจัดทำป้ายเตือน เพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัย

-มอบหมายให้ สนข. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนรับทราบข้อมูลการเดินทาง รวมทั้งช่วยกันประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อกระจายการเดินทางและเหลื่อมเวลาการเดินทางในเส้นทางเข้า – ออกกรุงเทพมหานคร  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และส่งพี่น้องประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัย ในวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 

แท็กที่เกี่ยวข้อง