12 เมษายน 2021

“จีน”คลอดแผนปฏิบัติการระบบการตลาดมาตรฐานสูง

05 Feb 2021 19:12 น.
อ่าน 249 ครั้ง

“จีน”คลอดแผนปฏิบัติการระบบการตลาดมาตรฐานสูง

“จีน”คลอดแผนปฏิบัติการสร้างสรรค์ระบบการตลาดมาตรฐานสูง เร่งปรับปรุงระบบเศรษฐกิจแบบตลาดสังคมนิยม กำหนดให้ทุกภูมิภาคและหน่วยงานนำไปปฏิบัติอย่างเป็นธรรม


วันนี้(5 ก.พ.64) พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ "แผนปฏิบัติการเพื่อสร้างสรรค์ระบบการตลาดมาตรฐานสูง" ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและสำนักงานคณะรัฐมนตรีจีน รวมทั้งกำหนดให้ทุกภูมิภาคและหน่วยงานนำไปปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. แผนปฏิบัติการสร้างสรรค์ระบบการตลาดมาตรฐานสูง มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการก่อตัวของรูปแบบการพัฒนาวัฏจักรคู่ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ในแง่ของสภาพที่เป็นจริง การสร้างสรรค์ระบบการตลาดที่มีมาตรฐานสูงเป็นส่วนสำคัญในการเร่งปรับปรุงระบบเศรษฐกิจแบบตลาดสังคมนิยม และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเร่งสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่โดยมีวัฏจักรภายในประเทศเป็นตัวหลัก รวมทั้งมีวัฏจักรคู่ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเป็นวงจรที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน

 

๒. สำหรับเนื้อหาสาระของแผนปฏิบัติการสร้างสรรค์ระบบการตลาดมาตรฐานสูงดังกล่าว ประกอบด้วย

 

     ๒.๑ ข้อกำหนดทั่วไป ซึ่งนำโดยความคิดของนายสี จิ้นผิง เกี่ยวกับสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนสำหรับยุคใหม่ รวมทั้งการใช้เจตนารมณ์ของการประชุมใหญ่แห่งชาติ ชุดที่ ๑๙ ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และการประชุมใหญ่ครั้งที่ ๒ - ๕ ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นแนวทางในการดำเนินการตามแนวคิดการพัฒนาใหม่อย่างไม่ย่อท้อ และยืนกรานที่จะแสวงหาความก้าวหน้าในขณะที่รักษาเสถียรภาพ

 

     ๒.๒ รวมระบบพื้นฐานของระบบตลาด เช่น การปรับปรุงระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินอย่างครอบคลุม และการปรับปรุงระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมอย่างครอบคลุม ฯลฯ

 

     ๒.๓ ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

 

     ๒.๔ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและคุณภาพของตลาด

 

      ๒.๕ ดำเนินการเปิดตลาดที่มีมาตฐานสูง อาทิ ขยายการเปิดตลาดอุตสาหกรรมบริการอย่างเป็นระเบียบ และส่งเสริมการเปิดกว้างของกฎเกณฑ์ต่างๆ

 

     ๒.๖ ปรับปรุงกลไกการกำกับดูแลตลาดให้ทันสมัย

 บทสรุป จีนจะใช้ความพยายามในช่วงระยะเวลา ๕ ปี เพื่อสร้างสรรค์ระบบการตลาดที่มีมาตรฐานสูงแบบบูรณการ โดยการเปิดกว้างในการแข่งขันกันอย่างมีระเบียบ รวมทั้งการมีระบบและมีการบริหารจัดการที่สมบูรณ์ เพื่อให้การปฏิรูปดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องเสมอ โดยทุกภูมิภาคและหน่วยงานต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความสำคัญของการสร้างระบบตลาดที่มีมาตรฐานสูง และปฏิบัติตามส่วนความรับผิดชอบ

 

รวมทั้งปรับปรุงกลไกการทำงานดำเนินการในเชิงรุก ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการตลาดและกระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนโดยรวม ตลอดจนประสานงานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการอย่างทันท่วงที ด้วยการกำกับดูแลและชี้แนะการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งควรรายงานสถานการณ์ที่สำคัญให้ทันเวลาตามขั้นตอน


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend