8 พฤษภาคม 2021

จับพิรุธ “นาฬิกาโจ้ – ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร” เอามาจากไหน?

21 Jan 2021 14:15 น.
อ่าน 2,283 ครั้ง

จับพิรุธ “นาฬิกาโจ้ – ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร” เอามาจากไหน?

รายงานพิเศษ : จับพิรุธ “นาฬิกาโจ้ – ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร” เอามาจากไหน?


จากกรณีที่เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและนาฬิกาหรูของของ ส.ส.โจ้ หรือ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย  

 

ซึ่งนายเรืองไกร ได้ยื่นหนังสือถึงประธานกรรมการ ป.ป.ช. ขอให้ตรวจสอบนาฬิกาข้อมือของ นายยุทธพงศ์ ว่าได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. เป็นไปตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือไม่

จับพิรุธ “นาฬิกาโจ้ – ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร” เอามาจากไหน?

เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายนายยุทธพงศ์ แถลงข่าว เมื่อวันที่ 17 ม.ค.2564 ที่ผ่านมาพร้อมสวมนาฬิกาที่ข้อมือดังกล่าว และเมื่อนำไปตรวจสอบกับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินที่ยื่นต่อ ป.ป.ช.ทันเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 62 ไม่ปรากฏในรายการทรัพย์สินแต่อย่างใด จะมีเฉพาะรายการทรัพย์สินอื่นของคู่สมรสที่ยื่นไว้มูลค่า 9,550,000 บาท

 

จึงร้องขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบเพิ่มเติม ว่านาฬิกาข้อมือที่ นายยุทธพงศ์ สวมในการแถลงข่าวเป็นนาฬิกา ยี่ห้ออะไร รุ่นอะไร ราคาเท่าไร ได้มาก่อนหรือหลังจากยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินที่ยื่นป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2562

 

หากได้มาก่อนวันที่ 25 พ.ค.62 เหตุใดจึงไม่มีรายการนาฬิกาที่ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินทางที่นายยุทธพงศ์ได้ยื่นรายการทรัพย์สินอื่นของคู่สมรสในราคารวม 9,550,000 บาท ซึ่งมีนาฬิการวมอยู่ด้วย 1 เรือนมูลค่า 1,500,000 บาท

 

หากได้มาหลัง วันที่ 25 พ.ค.62 เป็นนาฬิกายี่ห้ออะไร รุ่นอะไร ราคาเท่าไหร่ ได้มาอย่างไร หาซื้อมาซื้อมาจากบุคคลใดมีใบเสร็จการซื้อขายหรือไม่ใช้เงินจากบัญชีได้ไปซื้อหากไม่ได้ซื้อหามาเองนาฬิกาเรือนหนึ่งกล่าวมีที่มาที่ไปโดยชอบตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือไม่

จับพิรุธ “นาฬิกาโจ้ – ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร” เอามาจากไหน?

โดยนายเรืองไกร ระบุว่า เจตนารมณ์ของการยื่นบัญชีทรัพย์สินอื่น เพราะตามคำอธิบายในคู่มือการยื่นบัญชีฯของ ป.ป.ช. นั้น อธิบายไว้ชัดเจนว่า ทรัพย์สินอื่นตามรายการที่ 9 ที่ต้องยื่น หมายถึง ทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ละรายนอกจากทรัพย์สินที่ระบุในรายการที่ 1-8 โดยมีมูลค่าของทรัพย์สินทุกชนิดรวมกันตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป เช่น อัญมณี เครื่องประดับ ทองคำ อาวุธปืน นาฬิกา งานศิลปะ โบราณวัตถุ พระเครื่อง พระบูชา หรือวัตถุมงคล

 

นายเรืองไกร กล่าวว่า จากการฟังคำแถลงของนายยุทธพงศ์ฯ เข้าใจว่า นายยุทธพงศ์ฯคงเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า ทรัพย์สินอื่นที่ต้องยื่นคือทรัพย์สินแต่ละชนิดต้องมีมูลค่าตั้งแต่ 200,000 บาท มิใช่ทุกชนิดรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ 200,000 บาท

 

พร้อมกับนำ ตัวอย่างของ 2 คนมาแสดงต่อสื่อมวลชน คือ กรณีนายชวน หลีกภัย ยื่นบัญชีทรัพย์สินอื่น เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2562 โดยใช้มูลค่าของทรัพย์สินทุกชนิดรวมกันในการยื่น ซึ่งมีนาฬิกาข้อมือ 19 เรือน มูลค่า 500,000 บาท รวมอยู่ด้วย

จับพิรุธ “นาฬิกาโจ้ – ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร” เอามาจากไหน?

กรณีนายชูศักดิ์ ศิรินิล ยื่นบัญชีทรัพย์สินอื่น เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2551 ก็ใช้มูลค่าของทรัพย์สินทุกชนิดรวมกันในการยื่นบัญชี ซึ่งมี นาฬิกาข้อมือ 1 เรือน มูลค่า 50,000 บาท รวมยื่นด้วย

จับพิรุธ “นาฬิกาโจ้ – ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร” เอามาจากไหน?ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบข้อมูลการยื่นบัญชีทรัพย์สินของนายยุทธพงศ์ จากสำนักงานป.ป.ช. พบรายการดังนี้  

จับพิรุธ “นาฬิกาโจ้ – ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร” เอามาจากไหน?

เงินสด

-    นายยุทธพงศ์ 1.5 ล้านบาท

-    คู่สมรส  2 แสนบาท 

 

เงินฝาก

 

-    นายยุทธพงศ์ 4,797,070.98 บาท

-    คู่สมรส 2,739,904 บาท 

 

เงินลงทุน 

 

-    นายยุทธพงศ์ (ไม่มีรายการ) 

-    คู่สมรส 4,478,381.54 บาท

 

ที่ดิน 

 

-    นายยุทธพงศ์  1,040,000 บาท

-    คู่สมรส(ไม่มีรายการ)

 

ยานพาหนะ 

 

-    นายยุทธพงศ์ 9 แสนบาท

-    คู่สมรส(ไม่มีรายการ) 

 

สิทธิและสัมปทาน

 

-    นายยุทธพงศ์ 3,273,234.29 บาท (ประกันชีวิต)

-    คู่สมรส(ไม่มีรายการ) 

 

ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป)

 

-    นายยุทธพง์ (ไม่มีรายการ)

-    คู่สมรส 9,550,000 บาท 

 

รวมทรัพย์สิน 28,578,590.81 บาท

 

-    นายยุทธพงศ์ 11,510,305.27 บาท

-    คู่สมรส 17,068,285.54 บาท 

 

หนี้สิน

 

-    นายยุทธพงศ์ (ไม่มีรายการ)

-    คู่สมรส 74,615.70 บาท (เงินเบิกเกินบัญชี)

 

ทำให้รวมแล้วมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 28,503,975.11 บาท

 

แต่เมื่อตรวจสอบในส่วนของ ทรัพย์สินอื่นในรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินในส่วนของคู่สมรส พบข้อมูล 6 รายการ มูลค่ารวม 8,560,000 บาท ดังนี้

 

-    สร้อยคอ 1 รายการ มูลค่า 1.1 ล้านบาท

 

-    สร้อยข้อมือ 4 รายการ มูลค่า 1,800,000 บาท

 

-    กำไลข้อมือ 1 รายการ 8.5 แสนบาท

 

-    ต่างหู 1 รายการ 8 แสนบาท

 

-    แหวนเพชร 1 รายการ 3.5 ล้านบาท 

 

-    นาฬิกา ยี่ห้อ Patek Philippe 1 รายการ มูลค่า 1.5 ล้านบาท   

จับพิรุธ “นาฬิกาโจ้ – ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร” เอามาจากไหน?

โดยก่อนหน้านี้ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 มกราคม 64 ว่า นาฬิกาที่ผมใส่ ไม่ใช่เป็นนาฬิกาหรู แต่เป็นนาฬิกาที่ใช้งานทั่วไป สำหรับการปฎิบัติภารกิจประจำวัน คือ เป็นนาฬิกา ยี่ห้อ IWC ใช้งานมาแล้ว ประมาณ 15 ปี ราคาปัจจุบัน ประมาณ 10,000 บาท ซึ่งก็เหมาะสมกับฐานานุรูปของคนที่มีตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม

จับพิรุธ “นาฬิกาโจ้ – ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร” เอามาจากไหน?

และตามกฎหมาย ป.ป.ช. ถ้าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าไม่เกิน 200,000 ก็ไม่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สิน ต่อ ป.ป.ช. และผมเอง ก็พร้อมและยินดีให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ตรวจสอบในเรื่องนาฬิกาและในวันพรุ่งนี้ วันอังคารที่ 19 มกราคม 11.00 น. ที่พรรคเพื่อไทย ผมจะนำนาฬิกาเรือนดังกล่าว ไปแถลงข่าวโชว์ความบริสุทธิ์ใจ ให้สื่อมวลชนพิสูจน์ ว่า “ไม่ใช่นาฬิกาหรู” แต่อย่างใด

 

ผมขอเรียกร้องให้นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ว่าอย่ามากลั่นแกล้ง ใส่ร้ายกันทางการเมือง เนื่องจากนายเรืองไกร มีเรื่องส่วนตัวกับผม และขณะนี้ผมกำลังทำหน้าที่ ส.ส. เพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือประชาชนที่เขากำลังเดือดร้อน อย่างแสนสาหัส จากโควิด ไม่อยากจะมาเสียเวลา กับเรื่องที่ไม่เป็นความจริง แต่อย่างใด และผมขอท้า นายเรืองไกรว่า ถ้านายเรืองไกร อยากพิสูจน์ความจริง และนายเรืองไกรไม่มีเจตนา ที่จะทำให้ผมเสียชื่อเสียง หรือเป็นการใส่ร้ายผม เรื่องนาฬิกาหรูเรือนดังกล่าว ขอให้นายเรืองไกรเดินทางมาที่ ห้องแถลงข่าวพรรคเพื่อไทย ในวันพรุ่งนี้เพื่อพิสูจน์ความจริงกัน พร้อมๆ กับสื่อมวลชน

 

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบข้อมูลต่ออีกว่า เมื่อนำ “นาฬิกา ยี่ห้อ IWC” ที่นายยุทธพงศ์ระบุว่า ใช้งานมาแล้ว ประมาณ 15 ปี ราคาปัจจุบัน ประมาณ 10,000 บาท นั้น โดยมีการตรวจสอบราคาสินค้ามือสอง ทางเว็บไซต์ https://ipricethailand.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ยอดนิยมของนักเล่นสินค้ามือสองเพื่อเทียบราคา 

จับพิรุธ “นาฬิกาโจ้ – ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร” เอามาจากไหน?

จับพิรุธ “นาฬิกาโจ้ – ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร” เอามาจากไหน?

จับพิรุธ “นาฬิกาโจ้ – ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร” เอามาจากไหน?

ปรากฏว่า เมื่อค้นหาคำว่า นาฬิกา ยี่ห้อ IWC พบข้อมูลลักษณะนาฬิกา หน้าปัดสีดำ ตัวเรือนสีเงิน สายหนังสีดา คล้ายกับที่นายยุทธพงศ์ใส่ โดยพบข้อมูลรุ่นและราคาดังนี้ 

 

1. IWC – รุ่น Portofino Automatic Black Dial Black Leather Men's Watch 3565-02 ราคา 119,874 บาท 

IWC – รุ่น Portofino Automatic Black Dial Black Leather Men's Watch 3565-02

2. IWC – รุ่น Pre-owned Aquatimer Automatic 2000 Black Dial Men's Watch IW358002 ราคา 143,879 บาท 

 IWC – รุ่น Pre-owned Aquatimer Automatic 2000 Black Dial Men's Watch IW358002

3. IWC – รุ่น Portuguese Yacht Club Automatic Chronograph Men's Watch 3902-12 ราคา 280,556 บาท

IWC – รุ่น Portuguese Yacht Club Automatic Chronograph Men's Watch 3902-12

4. IWC – รุ่น Pre-owned Big Ingenieur Black Dial Men's Watch IW500501 ราคา 199,247 บาท 

IWC – รุ่น Pre-owned Big Ingenieur Black Dial Men's Watch IW500501

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“นาฬิกา”เป็นเหตุ “เรืองไกร”ร้องป.ป.ช.สอบ“ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร”

“ยุทธพงศ์”ขู่ฟ้องกลับ“เรืองไกร”ยันนาฬิกาไม่ถึง 2 แสนไม่ต้องแจ้งป.ป.ช.

"เรืองไกร"ลาจากเพื่อไทย ฉุนถูกสลับชื่อกมธ.งบปี64

ประเดิมปีใหม่“เรืองไกร”แฉความผิดนายกฯ-ร้องกกต.สอบ“สิระ”

“เรืองไกร”ยื่น "บิ๊กตู่”สอบ AOT ปมเอื้อประโยชน์เอกชน

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend