ครม.เห็นชอบให้ “วิทยุการบิน” จัดการการจราจรทางอากาศแบบถาวร

15 ธ.ค. 2563 เวลา 21:30 น. 549

ครม.เห็นชอบมอบหมาย "วิทยุการบิน" จัดการการจราจรทางอากาศแบบถาวร ไม่ต้องขอต่อสัญญากับ “คมนาคม”

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ (15 ธันวาคม 2563) นางสาวไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบนโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศเกี่ยวกับการมอบหมายให้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด หรือ บวท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจทำหน้าที่เป็นหน่วยงานในการให้บริการการจัดการจราจรทางอากาศและบริการการเดินอากาศที่เกี่ยวเนื่องสำหรับการบินพลเรือนของประเทศไทย รวม 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริการการจัดการจราจรทางอากาศ ด้านบริการระบบการสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศและระบบติดตามอากาศยาน และด้านบริการการออกแบบวิธีปฏิบัติการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน โดยให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.)กำกับดูแลการให้บริการของบวท.

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ทิศทางแนวทาง และนโยบายการประกอบกิจการจราจรทางอากาศของประเทศไทยมีความชัดเจนและมีเสถียรภาพ สอดคล้องกับนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ และแนวทางสากลในการให้บริการจราจรทางอากาศตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติปรับปรุงท่าเที่ยบเรือเกาะล้าน

ครม.กำหนดลักษณะงาน "ห้าม"รับไปทำที่บ้าน

วิทยุการบินฯเตรียมบริหารจราจรทางอากาศ ช่วงลอยกระทงนี้

วิทยุการบิน เผย "สนามบินเชียงใหม่" ติดท็อปเที่ยวบินเปิดบริการมากสุด 

 

โดยปัจจุบัน บวท. เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมจราจรทางอากาศ การสื่อสารการบิน และการบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการบินตามความต้องการของผู้ประกอบการขนส่งทางอากาศ และมาตรฐานและข้อเสนอแนะของ ICAO ให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย สม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ

ตามหนังสือสัญญาระหว่าง กระทรวงคมนาคม กับ บวท.ที่จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2528 และได้ต่ออายุสัญญาจนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งหนังสือสัญญาดังกล่าวไม่มีลักษณะถาวร และต้องดำเนินการต่ออายุ ประกอบกับเนื้อความในหนังสือสัญญามีความล้าสมัยไม่ตรงตามบริบทในปัจจุบัน จึงต้องขอความเห็นชอบจาก ครม.ในครั้งนี้ เพื่อให้รัฐบาลมอบหมายงานการให้บริการจราจรทางอากาศให้ บวท.เป็นการถาวร และจะทำให้กระบวนการกำกับดูแลมีความครบถ้วนตามแนวทางสากล