28 กุมภาพันธ์ 2021

ดิอาจิโอประกาศเป้า 10 ปีความยั่งยืน

30 Nov 2020 17:00 น.
อ่าน 118 ครั้ง

ดิอาจิโอประกาศเป้า 10 ปีความยั่งยืน

ดิอาจิโอประกาศเป้าหมาย 10 ปีด้านความยั่งยืน ‘SOCIETY 2030: SPIRIT OF PROGRESS’ เดินหน้าผลักดัน พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่สังคมต่อเนื่อง 3 ด้านหลัก "ส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบ ส่งเสริมความหลากหลาย และเป็นผู้บุกเบิกด้านความยั่งยืน


นายอัลแบร์โต อิเบอัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT กล่าวว่า หลังจากฉลองความสำเร็จกับเป้าหมาย 5 ปีด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ดิอาจิโอเตรียมแผนสานต่อสู่เป้าหมายความยั่งยืนระยะ 10 ปี โดยเน้นเป็น ‘ทศวรรษแห่งการลงมือทำ’ ให้ความสำคัญกับเป้าหมายหลัก 3 ด้าน คือ การส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบ การเป็นเลิศด้านความหลากหลาย และการเป็นผู้บุกเบิกในการสร้างความยั่งยืนในทุกขั้นตอนการผลิต หรือ Grain to Glass Sustainability เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืน SDGs ขององค์การสหประชาชาติ

นอกจากนี้ ดิอาจิโอ ยังยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบในทุกที่ที่เข้าไปทำธุรกิจ ดังนั้น DMHT จึงได้ตั้งเป้าหมายสำหรับประเทศไทยให้สอดคล้องกับแผนงานปี 2030 นี้ โดยเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จด้านความยั่งยืนและสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยต่อไป

 

เป้าหมายสำคัญจากแผน SOCIETY 2030: SPIRIT OF PROGRESS ได้แก่ การเข้าถึงคน 1 พันล้านคน ด้วยการสื่อสารเรื่องการดื่มอย่างรับผิดชอบผ่านแบรนด์ต่างๆ และเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการดื่มแล้วขับของผู้ขับยานพาหนะจำนวน 5 ล้านคน

นอกจากนี้ ดิอาจิโอยังตั้งเป้าหมายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ด้านความหลากหลาย ด้วยการมีผู้นำที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติให้ได้ 45% และมีผู้นำเป็นผู้หญิงให้ได้ 50% ภายในปี 2030 เป้าหมายด้านความหลากหลายยังรวมถึงการจัดการอบรมและพัฒนานาทักษะให้กับคนจำนวน 1.7 ล้านคนเพื่อสร้างอุตสหกรรมการบริการที่หลากหลายและประสบความสำเร็จ

ดิอาจิโอประกาศเป้า 10 ปีความยั่งยืน

ส่วนการเป็นผู้บุกเบิกในการสร้างความยั่งยืนในทุกขั้นตอนการผลิต หรือ Grain to Glass Sustainability มีเป้าหมายสำคัญ คือ การใช้พลังงานทดแทน 100% เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตโดยตรงให้เป็นศูนย์ ร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทางอ้อมให้ได้ 50% ลดปริมาณการใช้น้ำในการผลิตทุกๆ เครื่องดื่มลง 30% ดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับน้ำในชุมชนจำนวน 150 โครงงานทั่วโลก สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยจำนวน 150,000 ราย ด้วยความรู้และเทคนิคในการเพาะปลูกเพื่อปฏิรูปที่ดินและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการใช้วัสดุรีไซเคิล 100% ในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของดิอาจิโอต้องสามารถรีไซเคิลได้สำหรับเป้าหมายของประเทศไทย DMHT มุ่งเน้นเป้าหมายหลัก 3 ด้าน โดยจะดำเนินการผ่านโครงการที่มีอยู่แล้วเพื่อความต่อเนื่องเป็นหลัก เริ่มจาก "การส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบ" 

ดิอาจิโอประกาศเป้า 10 ปีความยั่งยืน

สำหรับโครงการที่ ดิอาจิโอ ดำเนินการอยู่แล้ว ในการส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบในประเทศไทยคือ โครงการ DRINKiQ หรือการเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการดื่มอย่างรับผิดชอบ ซึ่งมีทั้งรูปแบบเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม E-Learning และควิซออนไลน์ โดยตั้งแต่ปี 2018-2020 มีผู้เข้าใช้งานแพลตฟอร์ม E-Learning ทั้งหมด 18,240 คน และภายในปี 2030 DMHT ตั้งเป้าหมายให้มีการทำควิซ DRINKiQ ออนไลน์ทั้งหมดจำนวน 250,000 ครั้ง ซึ่งควิซ DRINKiQ ออนไลน์นี้เพิ่งมีการเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมามีผู้เข้าไปเรียนรู้ในแพลตฟอร์ม Don’t Drink Drive E-Learning จำนวน 250,000 คน ภายในปี 2030

ดิอาจิโอประกาศเป้า 10 ปีความยั่งยืน

"การเป็นเลิศด้านความหลากหลาย"

ดิอาจิโอ ดำเนินการผ่านการจัดอบรมทักษะให้กับคนจำนวน 15,000 คนผ่านโครงการ Learning for Life (โครงการฝึกฝนทักษะสำหรับบุคคลากรในอุตสาหกรรมการบริการ) ภายในปี 2030 โดยตั้งแต่ปี 2018-2020 มีผู้เข้าอบรมโครงการแล้ว 13,000 คน สนับสนุนอุตสาหกรรมการบริการของไทยด้วยการจัดอบรมทักษะสำหรับบาร์เทนเดอร์ผ่านการอบรม Diageo Bar Academy


 


ส่วนของ "การเป็นผู้บุกเบิกในการสร้างความยั่งยืนในทุกขั้นตอนการผลิต" (Grain to Glass Sustainability)

ดิอาจิโอ นำเข้าสินค้าที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากวัสดุรีไซเคิล ที่มีความปลอดภัยมาจำหน่ายในประเทศไทย สานต่อโครงการรีไซเคิลขวดจอห์นนี่ วอล์กเกอร์หลังการบริโภค โดยการนำขวดไปมอบให้กับบริษัท บางกอกฟลาวเออร์เซ็นเตอร์ จำกัด สำหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ เพื่อลดปริมาณขยะและสนับสนุนอุตสาหกรรมกล้วยไม้ไทยไปพร้อมๆ กัน

ดิอาจิโอประกาศเป้า 10 ปีความยั่งยืน

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend