สมัคร "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ธ.ออมสิน จะรู้ผลได้ยังไง เช็กได้ที่นี่ 

11 พฤศจิกายน 2563

ตรวจสอบช่องทางการแจ้งผลการสมัคร "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ของธนาคารออมสิน ว่าได้รับการอนุมัติหรือไม่

ย้ำข่าวดี สำหรับประชาชนทั้งผู้มีรายได้ประจำและผู้มีอาชีพอิสระ สามารถยื่นขอกู้เงิน "ธนาคารออมสินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ของ ธนาคารออมสิน ที่เปิดให้กู้เงินผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน MyMo หรือ โมบายแบงก์กิ้งของธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  มี 2 วงเงินให้เลือก คือ 10,000 บาท และ 50,000 บาท

 

แต่มีหลายท่านสงสัยว่า เมื่อสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากกับธนาคารออมสินไปแล้ว จะรู้ผลการสมัครได้อย่างไร ช่องทางใดบ้าง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีสมัครแอปฯ“MyMo”กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน สูงสุุด 5 หมื่นบาท

กู้สูงสุด 5 หมื่นบาท สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ธ.ออมสิน ผ่านแอปฯ“MyMo”

 


จากการตรวสอบกับธนาคารออมสิน ระบุว่า การแจ้งผลการพิจารณา มีดังนี้

- ธนาคารออมสิน จะแจ้งผลการพิจาณาอนุมัติสินเชื่อผ่าน SMS และ Notification บน Mobile Banking (MyMo) ภายใน 24 ชม. 

- หากผ่านการพิจารณาสินเชื่อ จะต้องยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract หลังจากธนาคารแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ ภายใน 7 วัน

แต่ก็ไม่ใช่ว่า ทุกคนที่ยื่นขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากแล้วจะได้รับการอนุมัติทุกราย เพราะผู้ยื่นกู้เองก็ต้องสำรวจตัวเองว่า เคยกู้สินเชื่อใดมาบ้างแล้วก่อนหน้านี้

 

เพราะธนาคารออมสินระบว่า การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบดังต่อไปนี้

1.สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

2.สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (ระยะ 2)

3.สินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4.สินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

5.สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)

6.สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีรายได้ประจํา ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)

7.สินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว)

 

และมีรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยว่า 

- กรณีได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือเป็นผู้กู้ตามข้อ 1 - 7 แล้ว จะไม่สามารถขอสินเชื่อครั้งนี้ได้

- กรณีเคยลงทะเบียนสินเชื่อ ตามข้อ 5, 6 และ 7 แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ สามารถสมัครขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน Mobile Banking (MyMo) ได้ แต่การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

- การพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

 

ที่มา https://www.gsb.or.th/

 

ธ.ก.ส. นัดชาวนาโอนงวดแรก “ประกันรายได้ข้าว” 16 พ.ย.

ชาวนาเฮ เคาะแล้วประกันราคา "ข้าวหอมมะลิ” นำโด่ง รับสูงสุด

“ประกันรายได้ยางพารา” ใครบ้างต้องขึ้นทะเบียน-ปรับปรุงบัญชีใหม่ แจ้งด่วน 30  พ.ย.

เคลียร์ “ประกันรายได้” ยางพารา ธ.ก.ส. โอนเงินงวดแรก ต้นเดือน ธ.ค.