เคลียร์ “ประกันรายได้” ยางพารา ธ.ก.ส. โอนเงินงวดแรก ต้นเดือน ธ.ค.

10 พ.ย. 2563 | 07:59 น.

ผู้ว่าการ กยท. เคลียร์ชัด เงิน "ประกันรายได้ยางพารา" ปี2 ต้องรอ บอร์ด ธ.ก.ส. เคาะปลายเดือน พ.ย.นี้  ด้าน ธ.ก.ส. คอนเฟิร์มคาดว่าจะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างยาง 3 ชนิด ประมาณต้นเดือน ธ.ค. ทั้ง ชาวสวน-คนกรีดยาง

 ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ช่วยเหลือชาวสวนยางพารา ปีผลิต 2563/64 ภายใต้กรอบวงเงิน 10,042 ล้านบาท ต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท. ) ทั้งบัตรสีเขียว และบัตรสีชมพู ซึ่งแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยาง ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1,834,087 ราย พื้นที่สวนยางกรีดได้ 18,286,186.03 ไร่ กำหนดระยะเวลาประกันรายได้ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563–มีนาคม 2564 ราคายางที่ประกันรายได้ กำหนดให้ยางแผ่นดิบคุณภาพดี อยู่ที่ 60.00 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด (DRC 100%) 57.00 บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23.00 บาท/กิโลกรัม ส่วนปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ ผลผลิตยางแห้ง 20 กก./ไร่/เดือน ยางก้อนถ้วย 40 กก./ไร่/เดือน รายละไม่เกิน 25 ไร่ โดยแบ่งสัดส่วนรายได้แก่เจ้าของสวน 60% และคนกรีด 40%  ล่าสุด

 

ณกรณ์ ตรรกวิรพัท

 

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงความคืบหน้าในโครงการประกันรายได้ยางพารา ปี2  ยังเคาะราคากลางกำหนดราคาอ้างอิงที่จะจ่ายชดเชยชาวสวนยางเป้าหมายกว่า 1.8 ล้านราย ยังไม่ได้ จะต้องรอมติ ที่ประชุม ครม. กล่าวคือ ต้องมีหนังสือยืนยันจากสำนักนายรัฐมนตรี ก่อน ในการส่งมาที่ กยท.แต่ในระหว่างที่รอก็ได้มีการเรียกประชุมซักซ้อม เพื่อพูดคุยหารือกันก่อน จากนั้นจะต้องไปเสนอของคณะทำงานบริหารโครงการโครงการประกันรายได้ยางพารา ระยะที่2 ซึ่งในขณะนี้ต้องรอให้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เซ็นลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ก่อน ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้แต่งตั้งเลย

 

เคลียร์ “ประกันรายได้” ยางพารา ธ.ก.ส. โอนเงินงวดแรก ต้นเดือน ธ.ค.

 

“กระบวนการก็คือ เมื่อมติ ครม. อนุมัติเห็นชอบแล้ว ก็กำลังรอมติ ครม.ออกมาจากสำนักนายกรัฐมนตรี จากนั้นถึงจะตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ที่มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย แต่งตั้งเป็นประธาน แม้ว่าจะเป็นคณะกรรมการชุดเดิม ก็จะต้องแต่งตั้งใหม่ เมื่อได้รับการแต่งตั้งก็ต้องมาประชุมแนวทางการหรือเพื่อที่จะหารือราคากลางเพื่อที่ชดเชยส่วนต่างในยางแต่ละชนิด วันนี้ก็ทำควบคู่กันไปเพราะจะไม่ได้ต้องเสียเวลา เพื่อเตรียมความพร้อม ไม่ต้องรอขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งถึงเวลาจะได้จ่ายได้เลย สุดท้ายการจ่ายต้องรอการประชุมบอร์ด ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ซึ่งจะมีขึ้นในประมาณปลายเดือน พ.ย.นี้ เพราะเดิมของ ธ.ก.ส. แค่อนุมัติในหลักการ หากจะใช้เงินงบประมาณจริงของ ธ.ก.ส.จะต้องมาอนุมัติเห็นขอบอีกครั้ง

 

 

เคลียร์ “ประกันรายได้” ยางพารา ธ.ก.ส. โอนเงินงวดแรก ต้นเดือน ธ.ค.

 

นายณกรณ์  กล่าวว่า ตอนนี้ผมทำทุกอย่างรอไว้เลย อยากจะฝากถึงเกษตรกรชาวสวนยาง ว่ากระบวนการทาง ได้เตรียมความพร้อมไว้เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งในเรื่องมาตรการการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในช่วงราคายางผันผวน ซึ่งโครงการนี้ได้ให้ความสำคัญมีการดำเนินการคู่ขนานเตรียมความพร้อมไว้ อยากให้พี่น้องสบายใจว่าเราเร่งที่จะทำให้ด่วนที่สุด กระบวนการในตอนนี้เหลือแต่ บอร์ด ธ.ก.ส. เห็นชอบทั้งนั้น ซึ่งเป็นการดำเนินตามระเบียบขั้นตอนเท่านั้นเอง เมื่อ บอร์ด ธ.ก.ส. เห็นขอบแล้ว หลังจากนั้นก็คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้ชาวสวนกว่า 1.8 ล้านราย ได้ทันที ขอให้เกษตรกรอดใจรอนิดหนึ่ง

 

ด้านแหล่งข่าว ธ.ก.ส. กล่าวยืนยันว่า สาเหตุที่จำเป็นต้องรอบอร์ด  ธ.ก.ส. เห็นชอบ แต่ประกันรายได้ “ข้าว” ที่สามารถจ่ายแล้วเคาะราคาได้ทันที เนื่องจากประกันรายได้ข้าว เข้าคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ(นบข.) ตั้งแต่สิงหาคม ที่ผ่านมาแล้ว แล้วได้ไปขอบอร์ด ธ.ก.ส.ไว้ล่วงหน้าแล้ว ว่าหาก ครม.เห็นชอบแล้ว เริ่มจ่ายทันที แต่ “ยางพารา” คณะกรรมการฯ เพิ่งผ่านเห็นชอบมาช่วงหลัง แต่ก่อนหน้านั้นในส่วนของยางพารา มีแต่ขอทำเรื่องขอขยายรอบวงเงินประกันรายได้ในระยะที่1 ให้ ธ.ก.ส.จ่ายเพิ่มเติม กว่า 2 พันล้านบาท แต่ตัวโครงการประกันรายได้ปี2 ยังไม่ได้ขอ จึงต้องรอบอร์ด ธ.ก.ส.อนุมัติเห็นชอบปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ เมื่อเห็นชอบแล้ว คาดว่าประมาณต้นเดือนธันวาคม ก็จะสามารถจ่ายเงินประกันรายได้ยางพาราปี2 งวดที่1 ทันที