23 มิถุนายน 2021

เปิดรายละเอียด ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ รายละ 5 แสนบาท

09 Oct 2020 04:09 น.
อ่าน 42,297 ครั้ง

เปิดรายละเอียด ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ รายละ 5 แสนบาท

ธนาคารออมสิน เดินหน้าปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ออมสินช่วยเหลือ SMEs ในภาคการท่องเที่ยว รายละเอียดมีอะไรบ้างเช็กที่นี่


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทำให้รัฐบาล และ สถาบันการเงินภาครัฐต้องออกมาตรการช่วยเหลือให้กับประชาชน อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และ อุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ SMEs ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือทั้งภาคประชาชน และ ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กที่นี่รวมมาตรการ “ธนาคารออมสินสินเชื่อตามนโยบายรัฐ” มีอะไรบ้าง

เช็กที่นี่ รวมมาตรการสินเชื่อธนาคารออมสิน มีอะไรบ้าง

ออมสินปล่อยสินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย กู้ได้รายละไม่เกิน 2แสนบาทต่อคน

"ออมสิน" ปิดลงทะเบียน 'สินเชื่อเสริมพลังฐานราก'

 

ล่าสุด ธนาคารออมสิน ยังเดินหน้าปล่อยสินเชื่อ “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ออมสินช่วยเหลือ SMEs ในภาคการท่องเที่ยว” ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2563  สำหรับรายละเอียดสินเชื่อ ที่ธนาคารออมสิน อนุมัติช่วยเหลือ SMEs ในภาคการท่องเที่ยว มีอะไรบ้างเช็กที่นี่ที่เดียว

 

 

 คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • ผู้ประกอบการ  SMEs  ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
  • ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ  Supply Chain  เช่น  ร้านอาหาร  ธุรกิจสปา  นวดแผนไทย  รถรับจ้างนำเที่ยว  เกสต์เฮ้าส์  โฮสเทล  ฯลฯ
  • ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ  COVID-19
  • ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี
  • ปัจจุบันยังประกอบกิจการ  และมีความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้  เป็นการให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่  และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Re-finance)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน  เสริมสภาพคล่อง
  • เพื่อลงทุน ต่อเติม ซ่อมแซม สถานประกอบการ ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ

ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้ระยะยาว  (L/T)


วงเงินโครงการ

วงเงินรวม  5,000  ล้านบาท

วงเงินสินเชื่อต่อราย

ไม่เกินรายละ  500,000  บาท

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ  3.99  ต่อปี

หลักประกัน

บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือค้ำประกันเต็มวงเงิน

ระยะเวลากู้ยืม

ระยะเวลาการกู้สูงสุดไม่เกิน  5  ปี  โดยสามารถปลอดชำระเงินต้นได้สูงสุด  1  ปี

ระยะเวลาโครงการ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  30  ธันวาคม  2563  หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมด  แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน  และให้เบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายใน  6  เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรับคำขอกู้

 

 ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ  ออมสินช่วยเหลือ  SMEs  ในภาคการท่องเที่ยว”                                 

                                                      ลงทะเบียน

                                                  ไม่เกิน 500,000 บาท 

 

เปิดรายละเอียด ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ รายละ 5 แสนบาท

                                                   

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend