ผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เงินเพิ่ม 500 บาทนาน 3 เดือน

16 ก.ย. 2563 เวลา 17:01 น. 25.3k

ที่ประชุม ศบศ. มีมติเพิ่มวงเงินผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 500 บาท นาน 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม)

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบศ. โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ และเพิ่มกำลังซื้อให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไป โดยเพิ่มวงเงินในบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาท นาน 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม)

แล้วผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีผู้ถือบัตรจำนวนกี่ล้านคน

สำหรับผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • ผู้มีสิทธิ์ ประมาณ 14 ล้านคน
  • ได้สิทธิ์รับเงินรวมทั้งสิ้น 1,500 บาท (500 บาท x 3 เดือน)
  • จำนวน 1 ใบ/1 สิทธิ์
  • หากไม่ใช้ในเดือนนั้นจะสมทบไม่ได้
  • ไม่สามารถกดเป็นเงินสด (ATM) ได้
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับมาตรการเยียวยา “คนละครึ่ง”

สำหรับมาตรการเยียวยาจะเริ่มโอนเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม จะให้เป็นวงเงินเพิ่มในบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อนำไปใช้ซื้อสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าที่ร่วมรายการ

 

สำหรับบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ปัจจุบันกรมบัญขีกลางจากปกติ โอนเงินเข้าเดือนละ  200 บาท (สำหรับผู้มีรายได้ 30,000 -100,000 บาท/ปี) และ 300 บาท (สำหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี) ดังนั้นเมื่อรวมอีก 500 บาท/เดือน (ต.ค.-ธ.ค.) รวมแล้วจะได้วงเงินจำนวนทั้งสิ้น  700 – 800 บาท/เดือน ถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง