ลดเงินสมทบประกันสังคมม.33 และ ม.39 พยุงการจ้างงาน

12 ก.ย. 2563 เวลา 8:47 น.875

รมว.แรงงาน เผยขยายต่ออายุส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 และ มาตรา 39 ช่วยเหลือลูกจ้าง และ รักษาสภาพกาจ้างงานลูกจ้าง

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี หรือ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เห็นชอบให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน โดยฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เหลือฝ่ายละร้อยละ 2 ของค่าจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 96 บาท (จากที่จ่ายเดือนละ 432 บาท) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2563

สำหรับการลดหย่อนเงินสมทบครั้งนี้ จะช่วยลดภาระให้แก่ผู้ประกันตน จำนวน 12.92 ล้านคน คิดเป็นเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท และนายจ้าง 4.87 แสนราย คิดเป็นเงินถึง 1.1 หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวม 2.4 หมื่นล้านบาท และหากคิดเป็นจำนวนเงินที่จะประหยัดได้ของผู้ประกันตนมาตรา 33 เฉลี่ย 1,022 บาท และผู้ประกันตนมาตรา 39 เฉลี่ย 1,008 บาท สำหรับขั้นตอนของการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม จะได้เร่งดำเนินการเพื่อให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ทันภายในกำหนด จึงขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม 

ความคืบหน้าล่าสุดลดเงินสมทบประกันสังคมครั้งนี้ นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ออกมโพสต์ข้อความว่า สิ่งที่ผมให้ความสำคัญในสภาวะเศรษฐกิจ หลัง โควิด  คือการขยายต่ออายุการส่งเงินสมทบของลูกจ้างนายจ้าง จาก5% มาเป็น2% อีก3 เดือน เพื่อให้ลูกจ้างผู้ใช้แรงงาน อย่างน้อยมีเงินเหลือใช้เพิ่มเติมมา450 บาทต่อเดือน นายจ้างลดเงินสมทบ เพื่อพยุงและรักษาสภาพการจ้างงานลูกจ้าง  สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้แรงงาน ผมทำเต็มที่ ครับ

แท็กที่เกี่ยวข้อง