กลุ่มค้าปลีกเสนอนายกฯ ดันโครงการ“ช้อปช่วยชาติ”

03 ก.ย. 2563 เวลา 13:55 น. 343

ภาคธุรกิจค้าปลีก ชงนโยบายส่งเสริมไทยให้เป็น“สุดยอดการใช้ชีวิตแห่งเอเชีย” พร้อมดันโครงการ “ช้อปช่วยชาติ” ออกมาอีกครั้ง หวังกระตุ้นการใช้จ่าย ส่วนแผนระยะกลางควรส่งเสริมธุรกิจศูนย์การค้าอยู่ในแผนแม่บทของประเทศ เปิดพื้นที่เพิ่มโซนการลงทุน เช่นเดียวกับอีอีซี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้จัดประชุมเวิร์คชอปกับภาคธุรกิจต่างๆตามแนวทาง “รวมไทยสร้างชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันมุมมอง ความคิด ในฐานะที่เป็นบุคคลที่สุดยอดในภาคธุรกิจต่างๆ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ตรงมายาวนาน จึงอยากทราบว่าจะมีมุมมองหรือความคิดในการขับเคลื่อนภาคส่วนของท่านอย่างไร โอกาสของภาคธุรกิจเป็นอย่างไร อนาคต 3 ปีข้างหน้าภาคธุรกิจควรจะไปอยู่ที่จุดไหน อุปสรรคคืออะไร 

 

"มากกว่าการก้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 และวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งโลกไปให้ได้ ผมคิดว่า ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่เราควรจะมองไปในอนาคตที่ไกลกว่านั้น และเราควรจะใช้ช่วงเวลานี้ให้เป็นโอกาส ที่จะนำพาประเทศไทยให้ไปอยู่ในจุดที่ดียิ่งขึ้น โดยเป้าหมายของผม คือผมต้องการเข้าใจประเด็นหลักๆ และเข้าใจโดยลึกจากการฟังตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เมื่อเวลาผมพิจารณานโยบาย หรือโครงการที่หน่วยงานต่างๆ นำเสนอ ผมจะสามารถตัดสินใจไปในแนวทางที่จะสนับสนุนวิสัยทัศน์ของพวกท่านได้”

กลุ่มค้าปลีกเสนอนายกฯ ดันโครงการ“ช้อปช่วยชาติ”
สำหรับการประชุมกับภาคธุรกิจค้าปลีก มีตัวแทนจาก สมาคมผู้ค้าปลีกไทย นำโดย คุณญนน์ โภคทรัพย์ ประธาน สมาคมฯ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ รองประธาน สมาคมฯ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดูโฮม จำกัด 


คุณอัญชนา วิทยาธรรมธัช รองประธาน สมาคมฯ / ที่ปรึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) คุณสมพงษ์ รุ่งนิรัตติศัย กรรมการ สมาคมฯ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด คุณลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการ สมาคมฯ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) คุณจักกฤษณ์ กีรติโชคชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

 

สมาคมศูนย์การค้าไทย นำโดย คุณนพพร วิฑูรชาติ นายกสมาคมศูนย์การค้าไทย / ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ คุณวัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ เซ็นทรัลพัฒนา คุณเสาวนีย์ จรัสเรืองชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, บมจ เซ็นทรัลพัฒนา คุณนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการการใหญ่อาวุโส, บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด  คุณศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

 

สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย นำโดย คุณสุวิทย์ กิ่งแก้วนายก สมาคมฯ คุณบัญญัติ คำนูญวัฒน กรรมการ สมาคมฯ คุณเกริยงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ กรรมการสมาคมฯ และกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด นำโดยคุณชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานส่งเสริมการตลาด
 

โดยสรุปประเด็นสำคัญในการประชุมของ “ภาคธุรกิจค้าปลีก” ประกอบไปด้วย การเสนอว่าภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมประเทศไทยให้เป็น “สุดยอดการใช้ชีวิตแห่งเอเชีย” (Lifestyle hub of Asia”) โดยออกเป็นมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 


ในส่วนระยะสั้นเพื่อพยุงการจ้างงาน และขับเคลื่อนเอสเอ็มอีให้อยู่รอด เสนอแก้นโยบายค่าแรงขั้นต่ำให้สามารถจ้างแรงงานขั้นต่ำเป็นรายชั่วโมงได้ ซี่งจะนำสู่การจ้างงานเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านอัตรา รวมทั้งออกนโยบายกระตุ้นการใช้จ่าย ด้วยการนำโครงการ “ช้อปช่วยชาติ” ออกมาอีกครั้ง และการกระตุ้นกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูง โดยลดภาษีนำเข้าชั่วคราวเป็นเวลา 4 เดือน เช่น จาก 30 % เหลือ 10%


นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอแนะสำหรับระยะสั้น เพื่อไม่ให้ร้านค้าปิดกิจการ มีการจ้างงานต่อไปและมีเงินหมุนเวียนในระบบ รัฐควรปล่อยซอฟท์โลนโดยอนุญาติให้ผู้ประกอบการสามารถนำหลักฐานใบสัญญาเช่ามาใช้พิจารณาปล่อยกู้ได้  ออกโครงการช้อปและเที่ยวช่วยชาติ และเยียวยาลดค่าใช้จ่ายศูนย์การค้า เช่น ลดค่าไฟ ภาษีนิติบุคคล ภาษีป้าย ยืดเวลาการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ไปถึงปี 2566 

กลุ่มค้าปลีกเสนอนายกฯ ดันโครงการ“ช้อปช่วยชาติ”
สำหรับแผนระยะกลาง ควรส่งเสริมยกระดับให้ธุรกิจศูนย์การค้าอยู่ในแผนแม่บทของประเทศเปิดพื้นที่เพิ่มโซนการลงทุนให้ศูนย์การค้า เช่นเดียวกับอีอีซี ส่งเสริม seamless connectivity โดยปรับกฏหมาย ทางเชื่อมอาคาร ลดค่าธรรมเนียมเงื่อนไขเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน ปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจศูนย์การค้า 


แผนระยะยาวควรผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก เป็นแหล่งช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวชั้นนำ เทียบชั้นญี่ปุ่น เกาหลี ยกระดับสินค้าไทยให้แข่งขันได้ พร้อมทยอยลดภาษีนำเข้าให้ราคาสินค้าแข่งขันกับต่างประเทศได้
 

ภายหลังจากจบการประชุมกลุ่มสองแล้ว นายกรัฐมนตรี  ได้มีการประชุมต่อกับกลุ่มที่สามซึ่งเป็นภาคธุรกิจอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์ ซึ่งประกอบไปด้วยสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย นำโดยคุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา นายกสมาคมฯ / CEO Priceza คุณวรวุฒิ สายบัว เลขาธิการสมาคมฯ / CEO Beaitynista คุณณัฐวิทย์ ผลวัฒนสุข กรรมการบริหารสมาคมฯ / CEO LnwShopดร. อธิปก ไพรเกษตร กรรมการบริหารสมาคมฯ 

คุณพิมพ์ฐดา สหัชอติเรกลาภ กรรมการบริหารสมาคมฯ / CEO SiamOutlet สมาคมโฆษณาดิจิทัลไทย นำโดยคุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายก สมาคมฯ / ประธานกรรมการบริหาร กรุ๊ปเอ็ม ประเทศไทย คุณภารุจ ดาวราย อุปนายก สมาคมฯ คุณนรินทร์ เย็นธนกรณ์ กรรมการ สมาคมฯ ฝ่ายมาตรฐานอุตสาหกรรม คุณชาญชัย พงศนันทน์ กรรมการ สมาคมฯ ฝ่ายวิชาการ คุณอนันฑ์ ตีระบูรณะพงษ์ กรรมการ สมาคมฯ ฝ่ายวิชาการ และกูรูในวงการ ได้แก่ คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ CEO และผู้ก่อตั้ง TARAD.COM และคุณผรินทร์ สงฆ์ประชา CEO และผู้ก่อตั้ง NASKAT 


นอกจากนั้นยังประกอบด้วย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย นำโดยคุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์ฯ คุณสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ ที่ปรึกษา สมาพันธ์ฯ คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ที่ปรึกษา สมาพันธ์ฯ ดร.ชุมพล สายเชื้อ. นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย คุณปิยะนุช สัมฤทธิ์ รองนายกสมาคมฯ / รองนายกสมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น


สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย นำโดย คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ประธาน สมาพันธ์ฯ คุณวิฑูรย์ สันติบุญยรัตน์ เลขาธิการ สมาพันธ์ฯ ดร.ธเนศ โสรัตน์ รองประธาน สมาพันธ์ฯ คุณนิธิธร สุขมนัส รองประธาน สมาพันธ์ฯ คุณนวลศรี ว่องไวทยกรกุล รองประธาน สมาพันธ์ฯ 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

แท็กที่เกี่ยวข้อง