svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ไทยเบฟ หนุนซีอาเซียน สร้างเครือข่ายบุคลากร

07 สิงหาคม 2563

ไทยเบฟ หนุน “ศูนย์ C asean” สร้างเครือข่ายองค์กร พัฒนาบุคคลากรต่อยอดสู่ผู้บริหารและป้อนสังคมใน 3-5 ปี ตอบโจทย์ด้านธุรกิจ สังคม และศิลปะวัฒนธรรม

นางต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ ศูนย์ C asean ในกลุ่มไทยเบฟ เปิดเผยว่า แผนงานระยะยาวของซีอาเซียน นับจากนี้การมุ่งพัฒนาอาเซียนผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ โดยมีเป้าหมาย 3 เรื่องหลักได้แก่ 1.การสร้างเครือข่ายและชุมชนของกลุ่มผู้ที่สนใจเรื่องเดียวกัน 2.การสร้างคอนเทนต์ต่างๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันและสามารถต่อยอดประโยชน์ต่างๆได้ และ3.การสร้างแรงกระเพื่อมของกิจกรรมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคอาเซียน โดยมีเป้าหมาย 3-5 ปีนับจากนี้คือการเป็นองค์กรที่ด้านศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีใน 10 ประเทศอาเซียน

ต้องใจ ธนะชานันท์

ทั้งนี้ซีอาเซียนถือเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทางไทยเบฟ ก่อตั้งขึ้นมา 4 ปี มีจุดประสงค์ในการเป็นฐานเชื่อมโยงคนในอาเซียนเข้าด้วยกัน ทั้งในด้านธุรกิจ สังคม และศิลปะวัฒนธรรม เป็นที่ให้คนในอาเซียนรวมตัวกันทำในสิ่งที่ดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติ ผ่านกิจกรรม การพัฒนาอย่างยั่งยืน ศิลปะวัฒนธรรม และเรื่องของการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น เนื่องในอาเซียนนอกจากองค์กรของรัฐ และกลุ่มอาเซียนแล้วไม่มีองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อคนอาเศี่ยนในการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนมากเท่าที่ควร และต้องการหลอมรวมอาเซียน โดยตลอดช่วงที่ผ่านมาทางองค์กรได้ทำงานตามเป้าหมายไปแล้ว 25 % โดยฐานการจัดงานส่วนใหญ่ 80-90% ยังอยู่ในประเทศไทย ก่อนจะเริ่มขยายการจัดกิจกรรมไปยังกลุ่มประเทศอาเซี่ยนจริงจังในช่วงเดือน ต.ค.นี้ที่ประเทศเวียดนาม

 

ศูนย์ C asean มีแผนในการจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 53 ปีของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน ผ่านโครงการ “ASEAN WEEK” โดยมี 4 กิจกรรมหลักคือ 1.นิทรรศการอาเซียน ตั้งแต่วันนี้-7 ส.ค. 63 จัดขึ้นที่พื้นที่ Mind Space ศูนย์ C asean สามย่านมิตรทาวน์ 2.กิจกรรม Meet & Read ซึ่งเป็นการเชิญนักเขียนมาร่วมเสวนากับผู้อ่าน 3. การประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียนที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี มีสัญชาติใน 10 ประเทศอาเซียนที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ได้แสดงความสามารถด้านการแสดงสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ASEAN as One is ASEAN Way” และ 4.พิธีเฉลิมฉลองวันก่อตั้งประชาคมอาเซียน และพิธีมอบรางวัลสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน 8 ส.ค. 63 ที่ศูนย์ C asean, CW Tower

พร้อมกันนี้ยังมีแผนต่อยอดรายการ Win Win WAR Thailand C asean สุดยอดนักธุรกิจแบ่งปัน ซึ่งเป็นรายการทีวีที่ทางองค์กรผลิตออกมาเพื่อแบ่งปันแนวคิดทางธุรกิจ พร้อมตอบโจทย์ด้านสังคม ด้วยการต่อยอดไปยังช่องทางออนไลน์ และยังมีแผนในการนำคอนเทนต์จากผู้ประกอบการในประเทศ อื่นๆในภูมิภาคอาเซี่ยนมานำเสนอเพื่อสร้างประโยชน์อีกด้วย

 

“ที่ผ่านมาบริษัทแม่อย่างไทยเบฟที่มีความสามารถด้านการเติบโตในอาเซียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการเข้าซื้อกิจการ (M&A) เป็นหลัก แต่การคัดเลือกคนหรือพนักงานในภูมิภาคที่เข้ามายังน้อยอยู่ ดังนั้นส่วนหนึ่งขององค์กรเราที่จะหนุนไทยเบฟได้ก็คือการคัดเลือกคนในอาเซียนและเทรนด์บุคลากรเพื่อขึ้นเป็นผู้บริหารระดับกลาง Reginal Manager เข้ามา”  

 

หน้า 21-22 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 40 ฉบับที่ 3,598 วันที่ 6 - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563