เช็กด่วน “กฟผ.” ขยายอายุผู้สมัครงาน ปี 63 เพิ่มวุฒิละ 1 ปี

24 มิ.ย. 2563 เวลา 9:15 น.878

กฟผ.” ขยายอายุผู้ “สมัครงาน” ปี 63 เพิ่มวุฒิละ 1 ปี หลังได้รับผลกระทบจาก “โควิด-19” ระบาด

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ “กฟผ.” (EGAT) ประกาศขยายอายุผู้สมัครงานประจำปี 2563 เพิ่มขึ้นระดับวุฒิละ 1 ปี

                รายงานข่าวระบุว่า ตามที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส “โควิด-19” (Covid-19) กฟผ.ได้ประกาศเลื่อนการเปิดรับสมัครงานประจำปี 63 ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่ประสงค์สมัครงานขาดคุณสมบัติด้านอายุเป็นจำนวนมาก ดังนั้น กฟผ. จึงขยายเกณฑ์การกำหนดอายุของผู้มีสิทธิ์สมัครเพิ่มขึ้นระดับคุณวุฒิละ 1 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

                ปวช./ปวส. อายุเดิม ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครขยายเป็นไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร

                ปริญญาตรี  อายุเดิม ไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครขยายเป็นไม่เกิน 29 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร

                ปริญญาโท/ปริญญาเอก อายุเดิม ไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครขยายเป็นไม่เกิน 33 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร

เช็กด่วน “กฟผ.” ขยายอายุผู้สมัครงาน ปี 63 เพิ่มวุฒิละ 1 ปี

                ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.egat.co.th/recruit

อ่านข่าว : เช็กด่วน “กฟผ.” เปิดรับสมัครงาน ประจำปี 63

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง