ตรวจสอบสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ชาวสวนยาง ใครได้เงินวันไหน

19 พ.ค. 2563 เวลา 0:35 น.413.4k

ตอบข้อสงสัยชาวสวนยาง 1.8 ล้านคน ใครบ้างได้สิทธ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร ได้วันไหน เช็กผลการโอนเงิน www.เยียวยาเกษตรกร.com อย่างไร ถ้าไม่ได้ต้องยื่นเรื่องอุทธรณ์ที่ไหน

โครงการเยียวยาเกษตรกร ชาวสวนยาง เป็นหนึ่งในมาตรการภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 มีเกษตรกรชาวสวนยาง ที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.).ได้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางเสร็จแล้ว 1,823,588 ราย

แบ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 จำนวน 1,750,580 ราย และ ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมหลังวันที่ 30 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2563 อีกจำนวน 73,008 ราย โดยกยท.จะส่งรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มทั้งหมดให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรรวบรวมส่งกระทรวงการคลัง เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ไม่ให้ซ้ำซ้อนกับการได้รับความช่วยเหลือโครงการเราไม่ทิ้งกัน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

ทั้งนี้เกษตรกรชาวสวนยางสารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางได้ที่เว็บไซต์ กยท. หรือคลิกที่นี่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

เฮ “คนกรีดยาง” ได้แล้วเงิน "เยียวยาเกษตรกร"

รีบเช็ก 6 ข้อควรรู้ "ตรวจสอบสถานะ" รับเงิน www.เยียวยาเกษตรกร.com

ตรวจสอบสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ชาวสวนยาง ใครได้เงินวันไหน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กเลย "เยียวยาเกษตรกร" ตรวจสอบสถานะ อุทธรณ์ ผลขึ้นทะเบียน จบที่เดียว

เยียวยาเกษตรกร เตือนระวัง SMS ข้อความหลอกลวง

นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า คาดว่าจะมีเกษตรกรชาวสวนยางกลุ่มแรกที่ขึ้นทะเบียน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ได้รับการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จำนวน 1,053,195 ราย โดยธ.ก.ส.จะเริ่มทยอยโอนเงินผ่านสาขาของ ธ.ก.ส. ทุกกว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 คาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

ขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล

ทั้งนี้เกษตรกรชาวสวนยางกลุ่มแรกสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ธ.ก.ส.ได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com ที่เมนูตรวจสอบผลการโอนเงิน สีเหลือง

ตรวจสอบสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ชาวสวนยาง ใครได้เงินวันไหน

ส่วนเกษตรกรชาวสวนยางกลุ่มที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนหลัง 30 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2563 อีก 73,008 ราย ธ.ก.ส.จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา กยท. ได้เปิดให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์ เพื่อตอบข้อซักถาม ให้คำปรึกษา และบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบอุทธรณ์ ทั้งนี้ เพื่อรอมาตรการช่วยเหลือทบทวนสิทธิ์ โดยสามารถโทรศัพท์สอบถามหรือขออุทธรณ์ด้วยตนเองได้ที่ กยท. ในพื้นที่ใกล้บ้าน

อย่างไรก็ตาม อยากให้เกษตรกรชาวสวนยางรอผลการโอนเงินทั้ง 2 รอบก่อน เพื่อความชัดเจนของข้อมูล หาก ธ.ก.ส. โอนเงินครบตามรอบแล้วเกษตรกรชาวสวนยางที่ยังไม่ได้รับเงิน ให้มาขออุทธรณ์ต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง