19 ตุลาคม 2019

ไอพีโอ โค้งท้ายสะพัด  หุ้นไฮโซพาเหรดเข้าตลาด

10 Oct 2019
อ่าน 1223 ครั้ง

หุ้นไฮโซพาเหรดเข้าตลาด ลาดหุ้นไอพีโอโค้งท้ายคึกคัก ดีเดย์ตุลาคมเม็ดเงินสะพัด จาก 3 บมจ. “AWC-INSET-CPW” กว่า 4.88 หมื่นล้านบาท จับตาตระกูลดังสิริวัฒนภักดี- จิราธิวัฒน์ -ภิรมย์ภักดี- จันศิริ - แบเลเว็ลด์ตบเท้าเข้าตลาด หลัง 9 เดือนแรกหงอย 15 บมจ.ระดมทุนในตลาดแรกเพียง 1 หมื่นล้าน

จากข้อมูลของตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่าการระดมทุนในตลาดแรก (IPO)ของไทย ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 อยู่ที่ระดับ 22,839 ล้านบาท จากจำนวนบริษัท/หลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่ 18 แห่ง (รวมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (IFF),กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาฯ (REIT)) เทียบปี 2561 ทั้งปีมีมูลค่าการระดมทุนในไอพีโอรวม 81,573 ล้านบาท จากจำนวนบริษัท/หลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่ 23 แห่ง ซึ่งจะเห็นว่า 9 เดือนแรกมูลค่าการระดมทุนไอพีโอค่อนข้างตํ่ากว่าปกติ

นอกจากนี้หากตัดการระดมทุน IFF, PFUND ,REIT ออก   เหลือเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียน (บจ.) ใหม มีการระดมทุนรวมกัน 15 แห่ง มูลค่ารวม 10,342 ล้านบาท โดยเป็นการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) 6 แห่ง มูลค่า 7,593 ล้านบาท และในตลาดหลักทรัพย์ MAI 9 แห่ง มูลค่ารวม 2,749 ล้านบาท 

บจ.ที่ระดมทุนสูงสุดคือ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (บมจ.) หรือ DOHOME มูลค่าระดมทุน 3,558 ล้านบาท ราคาไอพีโอหุ้นละ 7.80 บาท ซื้อขายในตลาดฯ วันแรกเมื่อ 6 สิงหาคม 2562 ปิดที่ 8.70 บาท เพิ่มขึ้น 11.54% และปิดราคา วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่ 11.30 บาทหรือเพิ่มขึ้นจากราคาไอพีโอ 44.87% รองมาคือ บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ หรือ ILM มูลค่าระดมทุน 2,300 ล้านบาท ราคาขายไอพีโอ 22 บาท ซื้อขายวันแรกเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ปิดที่ราคา 22.90 บาท เพิ่มขึ้น 4.09% และปิดวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่ 17.90 บาท ราคาปรับลดลงจากไอพีโอ 18.64%

อย่างไรก็ดีตลาดหุ้นไอพีโอเริ่มกลับมาคึกคักช่วงโค้งท้ายปีนี้ เริ่มจากเดือนตุลาคม 2562 มี 3 บมจ.ที่จะเริ่มเทรดในตลาด มีมูลค่าระดมทุนรวมกัน 48,774 ล้านบาท ประกอบด้วย 1. บมจ.อินฟราเซท (INSET)มูลค่าระดมทุน 392.74 ล้านบาท ราคาไอพีโอหุ้นละ 2.69 บาท เข้าซื้อขายตลาด MAI 8 ตุลาคม โดยราคาเปิดปรับขึ้น 9.29% จากราคาไอพีโอ , 2. บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น หรือ AWC เข้าซื้อขายใน SET วันที่ 10 ตุลาคม มูลค่าระดมทุน 48,000 ล้านบาท ราคาหุ้นไอพีโอ 6 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย 8,000 ล้านหุ้น และ 3. บมจ.คอปเปอร์ ไวร์ด หรือ CPW มูลค่าระดมทุน 380.8 ล้านบาท ราคาหุ้นไอพีโอหุ้นละ 2.38 บาท เปิดให้จองซื้อวันที่ 8-10 ตุลาคมนี้จำนวน 160 ล้านหุ้น มูลค่า (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะเข้าซื้อขายใน SET วันที่ 18 ตุลาคมนี้


นอกจากนี้จากการรวบรวมข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่ามีบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียนรวม 21 บมจ. เป็นการระดมทุนใน SET จำนวน 12 บมจ. ประกอบด้วยบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ฯ : ACE, บมจ. บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ : BAC, บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย : RBF, บมจ.ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ : SCM, บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ :BAM, บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น : CRC , บมจ. สตาร์เฟล็กซ์ : SFLEX, บมจ. เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท : SHR , บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง : SNNP, บมจ.สยามราชธานี : SO, บมจ. สยามเทคนิคคอนกรีต STECH และ บมจ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ : TFM

ขณะที่เตรียมเข้าระดมทุนใน mai มี 9 บมจ. ประกอบ ด้วยบมจ.บูทิค คอร์ปอเรชั่น : BC, บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา : IP, บมจ.วิลล่า คุณาลัย : KUN ,บมจ.แอพพลิแคด : APP, บมจ. เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น : KK, บมจ. ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี : SICT, บมจ. เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ : STC , บมจ.เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น : TPS, และบมจ. อิ๊กดราซิล กรุ๊ป YGG

ทั้งนี้ยังพบว่าหุ้นไอพีโอที่จ่อจะเข้าซื้อขาย เป็นการระดมทุนโดยกลุ่มตระกูลดังหลายบริษัท อาทิ AWC ของกลุ่มตระกูลสิริวัฒนภักดี, BAC ของนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์, RBC ของตระกูลจิราธิวัฒน์, SHR ของตระกูลภิรมย์ภักดี โดยบมจ.สิงห์เอสเตท และ TFM ถือโดยตระกูลจันศิริเป็นต้น (ตารางประกอบข่าว)


แหล่งข่าวจากที่ปรึกษาการเงิน กล่าวกับฐานเศรษฐกิจว่าตลาดหุ้นไอพีโอคาดจะกลับมีความคึกคักช่วงโค้งท้ายปี จากการเข้ามาระดมทุนของกลุ่มตระกูลใหญ่หลายบริษัท เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีการเตรียมการมานาน ประกอบเป็นบริษัทที่มีการเติบโตแข็งแกร่ง มีการขยายกิจการ เช่นการไปซื้อกิจการต่างประเทศ การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเป็นการสร้างโอกาสในการระดมทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจ

สถานการณ์สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ไม่ได้เป็นปัจจัยให้ธุรกิจชะลอการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพราะคนเริ่มชิน แต่ประเด็นอยู่ที่สภาพคล่องในตลาด ขณะที่การลงทุนในตราสารหนี้ ผลตอบแทน (yield) เริ่มตํ่าลง หรือการลงทุนในหุ้นกลุ่มกองทุนอสังหาฯ (IFF, PFUND, REIT) ราคาได้ปรับขึ้นไปสูงมากแล้ว นักลงทุนจึงเริ่มกลับมาลงทุนในหุ้นกู้ และหุ้นไอพีโอ แต่ทั้งนี้ต้องเลือกดูเป็นตัวๆ ไป

หน้า 17-18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3,512 วันที่ 10-12 ตุลาคม 2562

                      


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij