‘โรงสี-ส่งออก’ เชียร์รัฐประกันรายได้ข้าวทุกชนิด

16 ส.ค. 2562 เวลา 18:26 น.4.2k

จับตา “จุรินทร์” เคาะประกันรายได้ 2 "นายกโรงสี-ส่งออก" ลั่น! ต้องทำตามสัญญาที่รับปากไว้ ชี้นำบทเรียนในอดีตแก้ไข ปรับปรุง คาดเป็นมาตรการระยะสั้น แนะประกันข้าวทุกชนิด เพราะชาวนาทั่วประเทศปลูกข้าวแตกต่างกัน

 

ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องมีการประกันรายได้พืช 5 ชนิดนั้น ซึ่งก่อนหน้านี้นำร่องเคาะประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม 4 บาทต่อกิโลกรัม ครานี้มาถึงคิวชาวนาบ้าง 2 สมาคม โรงสีข้าว/ส่งออก คิดเห็นอย่างไร

‘โรงสี-ส่งออก’ เชียร์รัฐประกันรายได้ข้าวทุกชนิด

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จะต้องรอฟังในที่ประชุมก่อน (ในวันที่ 17 ส.ค.62) ซึ่งมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เพราะเท่าที่ทราบข่าวทั่วไปว่าจะมีประกันรายได้ อาทิ ข้าวหอมมะลิ ตันละ 1.5 หมื่นบาทต่อตัน ส่วนข้าวเหนียวและข้าวทั่วไป จะราคาเท่าไรกันแน่ก็จะต้องรอดูวันประชุมจริง ซึ่งจะเริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เมื่อเคาะราคาแล้ว ก็ต้องฟังว่าชาวนาจะรับได้หรือไม่ อย่างไร 

‘โรงสี-ส่งออก’ เชียร์รัฐประกันรายได้ข้าวทุกชนิด

“ในเรื่องของ "สัญญาประชาคม" ทุกคนก็มีสิทธิ์ทวงถามเวลาใครให้สัญญาไว้ ส่วนที่จะทำได้หรือไม่ หรือมีอะไรขัดหรือไม่ก็ต้องอยู่ที่รัฐบาลผู้ที่เสนอนโยบายท้ายสุดหากรัฐบาลหาเสียงไว้แล้วทำไม่ได้อีกหน่อยประชาชนจะเชื่อมั่นได้อย่างไร”

‘โรงสี-ส่งออก’ เชียร์รัฐประกันรายได้ข้าวทุกชนิด

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า ความจริงการกำหนดประกันรายได้ควรจะเป็นชนิดข้าวตัวหลัก กึคือข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวหอมปทุมธานี และข้าวขาวทั่วไป แต่เท่าที่ทราบนโยบายที่หาเสียงไว้ ขาดข้าวชนิดเดียวก็คือข้าวหอมปทุมธานี

‘โรงสี-ส่งออก’ เชียร์รัฐประกันรายได้ข้าวทุกชนิด

“ประกันรายได้”  ก็คือ การที่เกษตรกรรับรู้ว่าถ้าราคาข้าวต่ำกว่าประกันรายได้ก็จะได้ชดเชยส่วนต่าง แต่ถ้าราคาสูงกว่าประกันราคารายได้ที่รัฐบาลประกันไว้ เป็นเรื่องของกลไกตลาด ส่วนกรอบระยะเวลาที่ดำเนินการแค่ฤดูข้าวนาปี ใช้สิทธิ์แค่ 1 ครั้ง ส่วนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกคงต้องย้อนกลับไปว่าของเก่าได้ตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่ หากเป็นไปตามวัตถุประสงค์ไว้มีความสัมฤทธิ์ผลแค่ไหนก็ต้องประเมิน ส่วนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง บางราย 2 ปีซ้อนรัฐบาลจะต้องหาทางดูแลไม่ให้มีผลกระทบต่อรายจ่ายครัวเรือน ซึ่งจะต้องให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกรกลุ่มนี้ด้วย

‘โรงสี-ส่งออก’ เชียร์รัฐประกันรายได้ข้าวทุกชนิด

เช่นเดียวกับนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ก็ต้องทำประกันรายได้ข้าวทุกชนิด เพราะชาวนาปลูกข้าวไม่เหมือนกัน โดยหลักการสมัยตอนที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีการประกันราคาข้าวไม่แตกต่างกัน ก็คือ มีการประกันราคาไม่ให้อยู่ในระดับที่ชาวนาพอใจอยู่ได้ เพียงแต่ว่าในอดีตได้มีการกำหนดไว้กี่ไร่ต่อครอบครัว แต่ในขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะกำหนดเท่าไร ก็ช่วยเหลือพอสมควร คิดว่าเป็นมาตรการชั่วคราวมากกว่า

‘โรงสี-ส่งออก’ เชียร์รัฐประกันรายได้ข้าวทุกชนิด

ยิ่งในกรณีถ้าราคาข้าวสูงกว่าราคาประกันก็ไม่เป็นไร ก็ถือว่ารัฐได้ประโยชน์ไปไม่ต้องช่วยเหลือ ซึ่งไม่กระทบต่อราคาตลาด ไม่กระทบกับกลไกค้าปกติ แต่ต้องมีกลไกที่จะต้องมาดูแล เช่น ในอดีตก่อนหน้านั้นเคยมีปัญหาอะไรก็ให้นำบทเรียนมาศึกษา แก้ไขอย่างไรก็ต้องพิจารณากันอีกครั้ง

แท็กที่เกี่ยวข้อง