ดิสรัปทีฟ การเรียนรู้แบบใหม่

30 มี.ค. 2562 เวลา 3:00 น.895

จากผลพวงของกระแส Digital Disruption ที่ทำให้ความรู้ ความสามารถของคนในปัจจุบันล้าสมัยลง เป็นสิ่งที่ผู้นำองค์กร “อนุพงษ์ อัศวโภคิน” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) ควักกระเป๋าลงทุนกว่า 600 ล้านบาท เปิด SEAC (เอสอีเอซี) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน

ล่าสุด “อริญญา เถลิงศรี” กรรมการผู้จัดการ เอสอีเอซี ได้พัฒนาหลักสูตร เพื่อดำเนินการตามเป้าของการกระจายความรู้ให้ทั่วถึง กับ “YourNextU” โมเดลการเรียนรู้จากการร่วมมือกับสถาบันระดับโลกหลายแห่ง พัฒนาผ่าน “4Line Learning” รูปแบบการเรียนรู้ที่เข้าถึงง่าย ด้วยค่าบริการ 10,000 บาทต่อปี ซึ่งเปิดตัวตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยเริ่มเปิดรับลูกค้าองค์กรต่างๆ ก่อน หลังจากนั้นจะเปิดรับบุคคลทั่วไปในเดือนพฤษภาคม 2562

‘4Line Learning’ ประกอบด้วย 1. วิธีการเรียนรู้แบบ Online ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรด้วยวิดีโอคลิป หรือ Visual ต่างๆ 2. วิธีการเรียนรู้แบบ Inline ที่เน้นการเข้าคลาสเพื่ออบรมในหลักสูตรต่างๆ โดยคำนึงถึงระยะเวลาการเรียนที่เหมาะสม 3. วิธีการเรียนรู้แบบ Beeline ที่เน้นการเรียนรู้ในรูปแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล หรือเรื่องราวจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วิทยากร นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้านต่างๆ ผู้นำทางความคิด หรือกิจกรรมพิเศษในหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับหัวข้อการเรียนรู้แต่ละครั้ง และ 4. วิธีการเรียนรู้แบบ Frontline ที่เป็นคลังการเรียนรู้ที่สามารถให้ผู้เข้าเรียนเข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้ และดาวน์โหลดออกมาใช้ได้

“อริญญา” กล่าวว่า ขณะนี้มีหลักสูตร Online กว่า 100 หลักสูตร Inline กว่า 40 หลักสูตร Beeline กว่า 40 โปรแกรม และคลังข้อมูล Frontline ที่สามารถดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด ซึ่งหลักสูตรจะมีการอัพเดตใหม่ในทุกเดือน อาทิ หลักสูตร Design Thinking ต้นฉบับจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด หลักสูตร Outward Mindset จากThe Arbinger Institute หลักสูตร Self-Leadership จาก The Ken Blanchard Companies รวมถึงหลักสูตรเพื่อสร้างทักษะใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ยุค 4.0

ส่วนการเปิดรับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรช่วงที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากหลายหน่วยงาน รวมกว่า 3 หมื่นคน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภค หรือ FMCG กลุ่มพลังงาน และธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ส่วนแผนการขยายสู่ต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เดือนพฤษภาคม 2562 จะขยายไปที่เวียดนาม และเดือนกรกฎาคม จะขยายไปที่เมียนมา โดยตั้งเป้าภายในระยะเวลา 3 ปี จะสามารถสร้างรายได้ถึง 3,000 ล้านบาท 

หน้า 23 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3456 วันที่ 28-30 มีนาคม 2562