svasdssvasds

สำรวจ “ปรากฏการณ์ที่คนไทยเห็นจาก ปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต...ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน”

07 ก.ค. 2561 เวลา 5:36 น. 509
กรุงเทพโพลล์สำรวจ “ปรากฏการณ์ที่คนไทยเห็นจาก ปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต...ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน”

คนไทยร้อยละ 91.2 ระบุว่าปรากฏการณ์ที่ประทับใจมากที่สุด จากปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน คือได้เห็นความสามัคคี ความมีน้ำใจและความช่วยเหลือจากคนไทยด้วยกันทั้งชาวบ้านและจิตอาสา โดยร้อยละ 52.0 อยากแทนความสำเร็จของการค้นหา 13 ชีวิต ด้วยคำว่า “ขอบคุณความเสียสละและความช่วยเหลือจากทุกฝ่าย” ทั้งนี้บทเรียนหรือข้อคิดที่คนไทยได้จากปฏิบัติการครั้งนี้คือ ทุกภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือต้องปฏิบัติงานร่วมกันในเชิงบูรณาการจึงสำเร็จ

bangkok-poll-1-3

จากข่าวการปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ทีมหมูป่าอะคาเดมี ที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงรายในขณะนี้ กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง“ปรากฏการณ์ที่คนไทยเห็นจาก ปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต...ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,198 คน พบว่า

ปรากฏการณ์ที่คนไทยเห็นและประทับใจมากที่สุด จากปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน คือ ได้เห็นความสามัคคี ความมีน้ำใจและความช่วยเหลือจากคนไทยด้วยกันทั้งชาวบ้านและจิตอาสา ร้อยละ 91.2 รองลงมาคือ เห็นการอาสาเข้าช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จากนานาชาติ ร้อยละ 80.8 และเห็นความความช่วยเหลือจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ เช่น การเดินสายไฟ เครื่องสูบน้ำ เครื่องเจาะบาดาล การวางถังออกซิเจน ฯลฯ ร้อยละ 76.9 นอกจากนี้ยังเห็นถึงความกระตือรือร้นของภาครัฐทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ นายกฯ ผู้ว่า ตำรวจ ทหาร ร้อยละ 76.2 และเห็นประชาชนทั่วประเทศร่วมเกาะติดสถานการณ์และส่งใจไปช่วยทหารหน่วย ซีล ในการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ร้อยละ 68.4

ทั้งนี้ความสำเร็จของการค้นหา 13 ชีวิตครั้งนี้ คนไทยส่วนใหญ่อยากแทนด้วยคำพูดว่า “ขอบคุณความเสียสละและความช่วยเหลือจากทุกฝ่าย” ร้อยละ 52.0 รองลงมาคือ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ร้อยละ 31.0 และ “สุดยอดมาก” ร้อยละ 6.9

Infobk

 

สำหรับบทเรียนที่คนไทยได้จากปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน คนไทยส่วนใหญ่ระบุว่า ความสำเร็จในการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ในถ้ำหลวง เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันในเชิงบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ร้อยละ 39.0 รองลงมาระบุว่า ความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือกันและกันจากสังคมทั่วโลกในยามคับขันเป็นสิ่งสำคัญและมีค่า ร้อยละ 31.0 และระบุว่าผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ร้อยละ 14.5

โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
1. ปรากฏการณ์ที่เห็นและประทับใจ จากปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน

-ความสามัคคี ความมีน้ำใจและความช่วยเหลือจากคนไทยด้วยกัน ทั้งชาวบ้านและจิตอาสา ร้อยละ 91.2
-ความอาสาเข้าช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จากนานาชาติ ร้อยละ 80.8
-ความช่วยเหลือจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ เช่น การเดินสายไฟ เครื่องสูบน้ำ เครื่องเจาะบาดาล วางถังออกซิเจน ฯลฯ ร้อยละ 76.9
-ความกระตือรือร้นของภาครัฐทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ นายกฯ ผู้ว่า ตำรวจ ทหาร ร้อยละ 76.2
-ประชาชนทั่วประเทศร่วมเกาะติดสถานการณ์และส่งใจไปช่วยทหารหน่วย ซีล ในการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ร้อยละ 68.4
-ความรวดเร็วในการทำข่าว รายงานสถานการณ์สดจากพื้นที่ ของสื่อมวลชน ร้อยละ 65.0
-การแสดงออกเชิงจิตวิทยาในความพยายามช่วยเหลือ เช่น การร่วมสวดมนต์ ขอพรจากทุกศาสนา การทำพิธีกรรมต่างๆ ฯลฯ ร้อยละ 55.5

cav6

 

2. ความสำเร็จของการค้นหา 13 ชีวิต ครั้งนี้ คิดว่าอยากแทนด้วยคำพูดใด

-ขอบคุณความเสียสละและความช่วยเหลือจากทุกฝ่าย ร้อยละ 52.0
-คนไทยไม่ทิ้งกัน ร้อยละ 31.0
-สุดยอดมาก ร้อยละ 6.9
-เราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ร้อยละ 3.5
-“ฮีโร่” มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ ร้อยละ 2.7
-เอาใจไปเลย ร้อยละ 2.6
-อื่นๆ อาทิ ดีใจมากๆ โชคดีจังที่เจอ ร้อยละ 1.3

3. บทเรียนที่คนไทยได้จากปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน คือ

-ทุกภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือต้องปฏิบัติงานร่วมกันในเชิงบูรณาการจึงสำเร็จ ร้อยละ 39.0
-ความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือกันและกันในสังคมทั่วโลกในยามคับขันเป็นสิ่งสำคัญและมีค่า ร้อยละ 31.0
-ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ร้อยละ 14.5
-ความพร้อมของอุปกรณ์เป็นเรื่องสำคัญ ในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ร้อยละ 10.4
-การนำเสนอข่าวจากแหล่งข่าวที่หลากหลาย มีผลต่อการรับรู้ที่คลาดเคลื่อน สับสน ร้อยละ 5.1

e-book-1-503x62
logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด