16 ตุลาคม 2019

กคช.ปฐมนิเทศผู้อยู่อาศัยอาคาร18 – 22 พร้อมจับสลากห้องพักแปลง G

22 Apr 2018
อ่าน 168 ครั้ง
การเคหะแห่งชาติจัดประชุมปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมเข้าอยู่อาศัยและจับสลากห้องพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ระยะที่ 1 อาคารแปลง G โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการ การเคหะแห่งชาติ เป็นประธานพร้อมด้วย พลเอก สุชาติ หนองบัว กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ และผู้อยู่อาศัยเคหะชุมชนดินแดง ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) ดินแดง

hu2

นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติดำเนินงานพัฒนาฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงภายใต้นโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการ การมีส่วนร่วมของชาวชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง G จำนวน 334 หน่วย รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม อาคารแฟลตที่ 18 - 22 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2561 และสามารถบรรจุชาวชุมชนเข้าอยู่อาศัยได้ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561

hu1

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมเข้าอยู่อาศัยและจับสลากห้องพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ระยะที่ 1 อาคารแปลง G เพื่อให้ชาวชุมชนมีความพร้อมในการเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการอยู่อาศัยบนอาคารสูงตามหลักมาตรฐานสากล โดยได้ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกัน และรายละเอียดแผนดำเนินการขนย้ายให้กับผู้อยู่อาศัยเดิมแฟลตที่ 18 - 22 ซึ่งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 การเคหะแห่งชาติได้ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิเช่าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 1 อาคารแปลง G ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการได้สิทธิเช่า และคณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณา จำนวน 236 ราย ประกอบด้วย ผู้จับสลากอาคารใหม่แปลง G จำนวน 233 ราย และครอบครัวขยาย 3 ราย นอกจากนี้ ผู้อยู่อาศัยเดิมที่ขอรับเงินชดเชย จำนวน 400,000 บาท มีทั้งหมด 45 ราย

hu3

สำหรับขั้นตอนการจับสลากห้องพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง แบ่งออกเป็น 10 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรก ลงทะเบียนตามกลุ่มแฟลตที่ 18 - 22 กลุ่มผู้สูงอายุ และยื่นความประสงค์จับสลากแบบกลุ่ม ขั้นตอนที่สอง ผู้ได้สิทธิฟังคำชี้แจงขั้นตอนการจับสลาก ขั้นตอนที่สาม ผู้ได้สิทธิที่ต้องการจับสลากแบบกลุ่ม ยื่นความจำนงขอจับรายกลุ่ม ขั้นตอนที่สี่ แต่งตั้งผู้แทนแฟลตละ 3 คน ขั้นตอนที่ห้า ผู้แทนแฟลตจับสลากเลือกลำดับที่ 1 - 5 เพื่อจับสลากเลือกห้อง ขั้นตอนที่หก ผู้อยู่อาศัยจับสลากเลือกลำดับที่ของแต่ละแฟลต (18 - 22)
ลำดับที่ 1 - 56

hu4

ขั้นตอนที่เจ็ด ผู้แทนแฟลตที่ 18 - 22 ตรวจสอบสลากหมายเลขบ้านเลขที่ 27/33 - 27/334 และนำลงในกล่องจับสลาก ขั้นตอนที่แปด แฟลตที่ได้หมายเลข 1 จับสลาก ตามลำดับ 1 – 56 ขั้นตอนที่เก้า เจ้าหน้าที่ทำการลงบันทึกหมายเลขห้องที่ผู้ได้สิทธิจับสลากได้ลงในผังอาคาร และขั้นตอนสุดท้าย กรณีผู้ได้สิทธิได้จับสลากเลือกห้องแล้ว แต่มีความประสงค์จะแลกเปลี่ยนห้องกับรายอื่น สามารถยื่นเรื่องต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับแลกเปลี่ยนห้อง โดยได้กำหนดระยะเวลาในการขนย้าย 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2561

hu5

การจัดงานในครั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้จัดบูธคลินิก “ดินแดงแห่งรัก” เพื่อตอบปัญหาการอยู่อาศัยของโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตดินแดง การไฟฟ้านครหลวง สาขาสามเสน มาให้ความรู้แก่ชาวชุมชนในเรื่องการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ได้สิทธิเช่าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ประกอบด้วย การยกเลิกทะเบียนบ้านเดิม/การขอทะเบียนบ้านใหม่และการจัดตั้งชุมชนใหม่ การยื่นขอใช้ไฟฟ้า และการทำสัญญาเช่า/การกำหนดวันขนย้ายเข้าอยู่อาศัยในโครงการฯ ระยะที่ 1 พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องชำระ

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij