17 ตุลาคม 2019

ยุบกต.ตร.โรงพัก มอบกก.จังหวัดสอดส่องแทน

09 Feb 2018
อ่าน 150 ครั้ง
คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ เสนอ “ยกเครื่อง” สถานีตำรวจ 1,400 แห่งทั่วประเทศ ปรับปรุงระบบบริหารงานและการบริการประชาชนให้มีความทันสมัยหวังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 20 ก.พ. นี้

เว็บไซต์ http://www.radioparliament.net เผยแพร่ข่าวว่า  นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารกับสังคม ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอของคณะอนุกรรมการด้านอำนาจหน้าที่และภารกิจตำรวจ ในหัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตำรวจ จำนวน 1,400 สถานีทั่วประเทศ โดยยกเครื่องโรงพัก ใน 3 ระดับ คือ ระดับเล็ก (S) ให้มีตำรวจจำนวน 50-70 นาย ระดับกลาง (M) จำนวน 100-120 และระดับใหญ่ (L) จำนวน 180-220 นาย

org_8855466404

มีเป้าหมายสำคัญ 5 ประการคือ 1.ทำให้มั่นใจว่าสถานีตำรวจมีทรัพยากรเพียงพอ มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ในระดับพื้นที่ มีความทันสมัย สามารถรับมือกับอาชญากรรมใหม่ ๆ ได้ 2.วางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานในระดับสถานีตำรวจมีความเป็นมืออาชีพ 3. มีระบบควบคุมคุณภาพภายในโดยผ่านกลไกจเรตำรวจที่ได้รับการออกแบบใหม่ 4.ให้สามารถทำงานเป็นเครือข่าย และเปิดให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของตำรวจ ตามแนวทางประชารัฐ และ 5.สามารถวัดผลงานและผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเปิดเผย โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

ขณะที่ นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร ประธานอนุกรรมการด้านอำนาจหน้าที่และภารกิจตำรวจ กล่าวถึงกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตำรวจทั่วประเทศ ประกอบด้วย 1.พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับสถานีตำรวจโดยจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ 2.การปรับปรุงพันธะสัญญาการให้บริการให้เป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกสถานี และให้มีสำนักงานจเรตำรวจเป็นหน่วยงานติดตาม และจัดทำระบบการติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน

3.พัฒนาระบบควบคุมภายในโดยเฉพาะการตรวจสอบการดำเนินงานของสถานีตำรวจ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทำงบประมาณ ของสถานีตำรวจ ให้กองบัญชาการที่ได้รับการกระจายอำนาจแบบบูรณาการ 4.การปรับปรุงและพัฒนาระบบการตรวจสอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยให้สำนักงานจเรตำรวจเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจทั่วประเทศ 5.การพัฒนาสถานีตำรวจ ให้เป็นสถานีทันสมัย โดยนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ เช่น ระบบสายตรวจด้วยพิกัดด้วยดาวเทียม และการนำโดรน มาใช้ในการแก้ปัญหาจราจร และการตามจับผู้ต้องหา

6. การจัดตั้ง “คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการตำรวจระดับสถานี” เพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายตำรวจในระดับพื้นที่ตามโมเดล “ประชารัฐ” รวมทั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการรักษาความปลอดภัยในเขตรับผิดชอบของสถานี 7.ยกเลิกคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ระดับสถานีตำรวจ โดยให้มี “คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและส่งเสริมการบริหารกิจการที่ดีของตำรวจประจำจังหวัด”เพื่อให้สอบทาน และกำกับดุแลการปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจ

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะนำข้อเสนอทั้งหมดไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในวันที่ 20 ก.พ. นี้ ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ จากนั้น คณะกรรมการฯ จะทบทวนพิจารณาว่าจะแก้ไขหรือยืนยันข้อเสนอดังกล่าว ก่อนเสนอต่อรัฐบาล โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จได้ภายในเดือนมีนาคมนี้e-book-1-503x62


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij