svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

4 หลักการสร้างอนาคตประชาคมจีน-เอเชียกลาง

28 พฤษภาคม 2566

4 หลักการสร้างอนาคตประชาคมจีน-เอเชียกลาง : คอลัมน์ลวดลายมังกร โดย... พลโท ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3891

พลโท ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักการ 4 ประการเพื่อสร้างประชาคมจีน-เอเชียกลางที่มีอนาคตร่วมกัน จากการที่ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เป็นประธานในการประชุมสุดยอดจีน-เอเชียกลาง ครั้งแรก เมื่อตอนเช้าวันที่ 19 พ.ค. 2566 ที่เมืองซีอาน มณฑลส่านซี ในบรรยากาศที่เป็นมิตร 

ทั้งนี้ได้ทบทวนประวัติศาสตร์ของการแลกเปลี่ยนฉันมิตรระหว่างจีน และ 5 ประเทศในเอเชียกลางอย่างครอบคลุม สรุปประสบการณ์ความร่วมมือในด้านต่างๆ 

โดยมองไปข้างหน้าถึงทิศทางของความร่วมมือในอนาคต รวมทั้งตกลงที่จะมุ่งเน้นไปที่อนาคตและทำงานร่วมกันเพื่อสร้างประชาคมจีน-เอเชียกลางที่มีอนาคตร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ชี้ว่า ปีที่แล้ว จีน และ 5 ประเทศในเอเชียกลางได้ประกาศจัดตั้งประชาคมแห่งอนาคตร่วมกัน ระหว่างจีน-เอเชียกลาง เป็นทางเลือกครั้งประวัติศาสตร์ที่ได้เลือกในบริบทของยุคใหม่ โดยเน้นที่ผลประโยชน์พื้นฐาน และอนาคตที่สดใสของประชาชนทุกประเทศ เพื่อสร้างประชาคมจีน-เอเชียกลางที่มีอนาคตร่วมกัน โดยต้องยึดหลักการ 4 ประการ ได้แก่

1.การยืนหยัดในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จำเป็นต้องเพิ่มความไว้วางใจเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งกันและกัน ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างชัดเจนและเข้มแข็งเสมอในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หลัก เช่น อำนาจอธิปไตย เอกราช เกียรติภูมิของชาติ รวมทั้งการพัฒนาระยะยาว และทำงานร่วมกันเพื่อสร้างประชาคมแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

                           4 หลักการสร้างอนาคตประชาคมจีน-เอเชียกลาง

2.การยึดมั่นในการพัฒนาร่วมกัน โดยต้องเป็นผู้นำในการสร้างความร่วมมือ "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" ต่อไป ส่งเสริมการดำเนินการตามโครงการริเริ่มการพัฒนาระดับโลก ปลดปล่อยศักยภาพของความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อสร้างจุดเติบโตใหม่ เช่น การลดความยากจน การลดคาร์บอนและทำงานร่วมกันเพื่อสร้างประชาคมแห่งความร่วมมือแบบ win-win และความสำเร็จร่วมกัน

3.การยืนหยัดในความมั่นคงสากล โดยต้องร่วมกันใช้ความคิดริเริ่มด้านความมั่นคงระดับโลก ต่อต้านกองกำลังภายนอกที่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศและในภูมิภาคอย่างเด็ดเดี่ยว มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาความขัดแย้งด้านความมั่นคงในภูมิภาค 
รวมทั้งทำงานร่วมกันเพื่อสร้างประชาคมที่ปราศจากความขัดแย้งและมีความสุขในสันติภาพอย่างนิรันดร์

4.การดำรงไว้ซึ่งมิตรภาพจากรุ่นสู่รุ่น โดยใช้ความคิดริเริ่มด้านอารยธรรมโลก เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารประเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้อารยธรรมร่วมกันอย่างลึกซึ้ง สร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับมิตรภาพระหว่างประชาชนจีน และประเทศในเอเชียกลาง จากรุ่นสู่รุ่น 

รวมทั้งทำงานร่วมกันเพื่อสร้างประชาคมแห่งความเข้าใจซึ่งกันและกัน ด้วยมิตรภาพและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
(ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.court.gov.cn/xinshidai/xiangqing/400372.html )