กลยุทธ์ลดการแข่งขันในหมู่พี่น้องในธุรกิจครอบครัว (จบ)

04 พ.ค. 2567 | 03:27 น.

กลยุทธ์ลดการแข่งขันในหมู่พี่น้องในธุรกิจครอบครัว (จบ) : Family Business Thailand รศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะวิทยพัฒน์ และผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย [email protected]

อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกความขัดแย้งในธุรกิจครอบครัวที่เกิดจากอารมณ์ความรู้สึก ยังมีการแข่งขันด้านกลยุทธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารของผู้นำที่เป็นพี่น้องมากกว่าเรื่องราวในอดีตภายในครอบครัว โดยพี่น้องอาจมีวิสัยทัศน์ด้านกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน เกี่ยวกับบริษัทโดยรวมหรือบทบาทของตนเองภายในโครงสร้างองค์กร

ซึ่งความขัดแย้งด้านกลยุทธ์เหล่านี้ควรได้รับการแก้ไขอย่างมืออาชีพมากกว่าเป็นการส่วนตัว แม้ว่าจะไม่สามารถเพิกเฉยต่อความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวได้ แต่การแก้ไขความขัดแย้งด้านกลยุทธ์ควรทำในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจขนาดเล็กอื่นๆ โดยการวางแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนธุรกิจของบริษัท

สำหรับกลยุทธ์ลดการแข่งขันในหมู่พี่น้องในธุรกิจครอบครัว คือหากการแข่งขันทางอารมณ์ความรู้สึกระหว่างพี่น้องกำลังคุกคามธุรกิจครอบครัวจนน่าเป็นห่วง วิธีที่ดีที่สุดคือดำเนินการเชิงรุกเพื่อให้พี่น้องมีความสัมพันธ์ที่มีวุฒิภาวะมากขึ้นทั้งในหมู่พี่น้องด้วยกันและกับพ่อแม่ด้วย ดังแนวทางต่อไปนี้

กลยุทธ์ลดการแข่งขันในหมู่พี่น้องในธุรกิจครอบครัว (จบ)

1. การพัฒนาประสบการณ์ภายนอก ในบางกรณี สมาชิกรุ่นใหม่ในธุรกิจครอบครัวอาจไม่เคยทำงานที่อื่นเลย ซึ่งจะส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพและความคาดหวังของพวกเขาต่อการทำธุรกิจ ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาประสบการณ์ภายนอก โดยการทำงานเสริม การฝึกงาน หรือการเป็นอาสาสมัครต่างๆ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวเหล่านี้ได้เรียนรู้เทคนิคของธุรกิจอื่นๆ และสามารถแยกความสัมพันธ์ส่วนตัวและการทำงานออกจากกันได้

2. การวิเคราะห์จุดแข็งและการจัดสรรความรับผิดชอบใหม่ เมื่อพี่น้องรู้สึกคับข้องใจและแข่งขันกัน อาจเป็นเพราะพวกเขาได้รับมอบหมายงานที่ไม่เหมาะกับตัวเอง การมีที่ปรึกษาทางธุรกิจจะสามารถให้มุมมองภายนอกเกี่ยวกับจุดแข็งและโอกาสในการเติบโตของทีมผู้บริหารในครอบครัวได้ เพื่อให้ทีมสามารถดำเนินการร่วมกันจัดสรรความรับผิดชอบของตนใหม่ และฝึกอบรม จ้างงาน หรือเลื่อนตำแหน่งพนักงานที่มีทักษะที่เสริมกันและกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถมุ่งเน้นในสิ่งที่ตนเองทำได้ดีที่สุด

3. การพัฒนารายบุคคล ในหลายกรณีการพัฒนาชุดทักษะของสมาชิกครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ธุรกิจเป็นส่วนที่สร้างความมั่งคั่งส่วนใหญ่ให้ครอบครัว ดังนั้นการรักษาความเป็นเจ้าของและการควบคุมภายในครอบครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ในกรณีเช่นนี้การฝึกสอนผู้บริหารรายบุคคลจะสามารถช่วยให้พี่น้องและสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ก้าวข้ามความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนากลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัวไปข้างหน้าได้

แม้การจัดการข้อพิพาทในธุรกิจครอบครัวมักเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะเมื่อความสัมพันธ์ในครอบครัวและเรื่องของธุรกิจมาเกี่ยวข้องกัน อาจทำให้เกิดความขัดแย้งในหมู่พี่น้องได้ แต่ไม่จำเป็นต้องยอมให้ความขัดแย้งเหล่านี้มาทำลายธุรกิจครอบครัวแบบเลยตามเลย เราสามารถหาทางออกได้โดยการทำความเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการด้านอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังปัญหาเหล่านี้ เพื่อช่วยให้พี่น้องสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นและกลายเป็นผู้นำที่ดีสำหรับธุรกิจครอบครัวได้อีกด้วย

 

ที่มา: David Stanislaw.  Aug 12, 2020.  How to Keep Sibling Rivalry from Pulling Your Family Business Apart. Available: edge://settings/content/siteDetails?site=https%3A%2F%2Fstanislawconsulting.com

              

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.famz.co.th

 

หน้า 17 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 44 ฉบับที่ 3,988 วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2567