จีนส่งกองเรือปฏิบัติภารกิจอ่าวเอเดนคุมเส้นทางการค้าระหว่างประเทศ 

30 ก.ค. 2564 เวลา 6:25 น.71

จีนส่งกองเรือคุ้มกันที่ 38 ร่วมปฏิบัติภารกิจที่อ่าวเอเดน หลักประกันความปลอดภัยของเส้นทางการเดินเรือสำหรับการค้าระหว่างประเทศ แสดงบทบาทสนับสนุนการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของโลก

วันนี้(30 ก.ค.64) พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกองเรือคุ้มกันที่ ๓๘ ของกองทัพเรือจีน มุ่งมั่นในการศึกษาและดำเนินการตามสุนทรพจน์ที่สำคัญของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เมื่อ วันที่ ๑ กรกฎาคม ด้วยจิตวิญญาณ  ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

 

๑. สุนทรพจน์ที่สำคัญของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๖๔ ได้สร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่และทหารของกองเรือคุ้มกันที่ ๓๘ ในการปฏิบัติภารกิจที่อ่าวเอเดนให้สำเร็จ โดยดำเนินการฝึกอบรมแบบมุ่งเป้าหมายในหลายหัวข้อ เช่น การช่วยเหลือเรือสินค้าที่ถูกปล้นด้วยอาวุธ การต่อต้านการก่อการร้ายและการต่อต้านการละเมิดกฎหมาย 

 

รวมทั้งภารกิจการค้นหาและการช่วยเหลือร่วมกัน ตลอดจนการปรับปรุงความสามารถของรูปแบบในการปฏิบัติภารกิจทางทหาร ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ กองทัพของประชาชนจีนได้สร้างความสำเร็จอันเป็นอมตะสำหรับพรรคและประชาชน โดยเป็นเสาหลักที่เข้มแข็งในการปกป้องประเทศและศักดิ์ศรีของชาติ รวมทั้งเป็นพลังในการรักษาสันติภาพของภูมิภาคและโลก 

                             จีนส่งกองเรือปฏิบัติภารกิจอ่าวเอเดนคุมเส้นทางการค้าระหว่างประเทศ 

๒. จาง เสี้ยนซิง ผู้บัญชาการกองกำลัง กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ในขณะที่แล่นเรือไปในทะเลอันไกลโพ้นของมหาสมุทร ต้องมีความจงรักภักดีอย่างแท้จริงและเชื่อถือได้อย่างแน่นอน รวมทั้งเติมเต็มความจงรักภักดีของกองทัพเรือของประชาชนที่มีต่อพรรคอยู่เสมอ โดยกองทัพเรือจะไม่มีวันหลงทาง 

 

ทั้งนี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนให้ความสนใจกับอนาคตและชะตากรรมของมนุษยชาติ และร่วมมือกับกองกำลังทั้งหมดในโลก โดยจีนเป็นผู้สร้างสันติภาพของโลก เป็นผู้มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาโลก และผู้พิทักษ์ระเบียบระหว่างประเทศมาโดยตลอด

 

 

๓. หยาง ฉี่ฟู่  ผู้บังคับการฝ่ายการเมืองของเรือหนานจิง ได้กล่าวด้วยความรู้สึกส่วนลึกว่า กองทัพเรือจีนได้ส่งกองเรือคุ้มกัน ๓๘ ชุด รวมทั้งเรือรบมากกว่า ๑๑๐ ลำ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และทหารมากกว่า ๓๐,๐๐๐ นาย เพื่อปฏิบัติภารกิจคุ้มกันในอ่าวเอเดนเป็นเวลา ๑๓ ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่กองทัพเรือจีนได้ปฏิบัติภารกิจคุ้มกันดังกล่าว ได้คุ้มกันเรือจีนและต่างประเทศเกือบ ๗,๐๐๐ ลำได้อย่างปลอดภัย แสดงให้เห็นภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะกองกำลังที่เข้มแข็งในฐานะผู้พิทักษ์สันติภาพ

 

บทสรุป กองทัพเรือจีนได้ส่งกองเรือคุ้มกันที่ ๓๘ ร่วมปฏิบัติภารกิจที่อ่าวเอเดน เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยของเส้นทางการเดินเรือสำหรับการค้าระหว่างประเทศ อันเป็นการแสดงบทบาทที่สำคัญในสนับสนุนการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของโลก
 
(ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://mp.weixin.qq.com/s/ifiCCogjoj96nIdB01MIOA )
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง