svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ความสุขแบบวันต่อวัน

20 มกราคม 2564

"ความสุขแบบวันต่อวัน" : คอลัมน์ ทำมาธรรมะ โดย ราช รามัญ

 

มีคนเคยถามว่าเราจะใช้วิธีไหนที่จะปฏิบัติเพื่อให้เรามีความสุขตลอดไปยาวนาน การที่เรา คิดถึงความสุข นั่นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนที่เป็นมนุษย์
 

ในหลักของ พุทธศาสนาปรัชญา ก็มีแนวทางมากมายให้เลือกในหัวข้อธรรมที่จะน้อมนำไปปฏิบัติแต่สิ่งที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็เข้าใจง่ายมากที่สุด คือ เราจงทำชีวิตของเราให้เรียบง่ายและไม่ซับซ้อน
 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่การเข้าสังคมการทำงาน หรือสิ่งอื่นๆเราพยายามทำแบบเรียบง่ายไม่ต้องสลับซับซ้อนมากมายจนดูลึกลับนั่นแหละมันจะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมันจะทำให้ชีวิตของเราสะอาด
 

เพราะการมีชีวิตที่ซับซ้อนมากๆยิ่งทำให้เกิดความทุกข์มากยิ่งทำให้เกิดความวุ่นวายมากขึ้นด้วย
 

ดังนั้น ความเรียบง่าย คือ สิ่งที่สงบและบริสุทธิ์ที่สุด


การที่เรามีความสุขแบบเรียบง่ายในวันต่อวัน ความสุขแบบนี้ถ้าเราสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ในทุกๆวัน ก็จะเป็นความสุขที่ยืนยาวและมั่นคง โดยเราเน้น ในปัจจุบันขณะ คือ วันนี้เดี๋ยวนี้และตอนนี้ให้มีความสุข
 

ถ้าเรามีความสุขแบบวันต่อวันได้ นั่นหมายความว่าเราจะมีความสุขทุกวันและเป็นความสุขในปัจจุบันขณะตรงตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ให้เรามีจิตมีใจมีความคิดมีการกระทำที่ดีอยู่ในปัจจุบันขณะ
 

หลายคนอยากมีความสุขในวันพรุ่งนี้ การที่คิดอยากจะมีความสุข ในวันพรุ่งนี้ซึ่งตามหลักธรรมแล้ววันพรุ่งนี้ไม่รู้จะมีจริงหรือไม่สำหรับสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย
 

บางคนนอนหลับอยู่ดีๆแล้วก็ไม่ตื่น จึงทำให้เกิดวลีที่ว่าไม่รู้พรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนนั่นหมายความว่าชีวิตของเราต่างไม่มีความแน่นอน พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต
 

ดังนั้นถ้าอยากมีความสุขจงมีความสุขแบบวันต่อวันและความสุขนั้นต้องเรียบง่ายๆไม่ซับซ้อนสะอาดแล้วเราจะมีความสุขตลอดไป
 

ถ้าเราไม่หลงอารมณ์ใดๆ ความเรียบง่ายทั้งหลายย่อมจะปรากฏ ความสุขทั้งหลายในโลกย่อมพึงมีแก่เราทุกคน