ข่าวที่ดิน ส.ป.ก.ล่าสุด คปก.เตรียมพร้อมวัน Kick off "โฉนดเพื่อการเกษตร"

25 ธ.ค. 2566 | 00:11 น.

ข่าวที่ดิน ส.ป.ก.ล่าสุด คปก. อนุมัติเงินยกระดับรายได้เกษตรกร แล ะติดตามความคืบหน้า เตรียมพร้อมวัน Kick off "โฉนดเพื่อการเกษตร" เป็นของขวัญปีใหม่ 2567 ในวันที่ 15 มกราคมนี้

ข่าวที่ดิน ส.ป.ก.ล่าสุด เมื่อเร็วๆ นี้ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 8/2566  โดยมีประเด็นหลักคือเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร เพื่อเป็นของขวัญแก่พี่น้องเกษตรกรในวันที่ 15 มกราคม 2567 ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สรุปมติที่ประชุม คปก. มีดังนี้

1. โครงการระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 5,738,420 บาท

2. โครงการก่อสร้างถนนสายหลักผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กในแปลงเกษตรกรรม ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น 4 สาย ระยะทางรวม 5.387 กิโลเมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 25,026,300 บาท

3. โครงการปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือ ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4. โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของ ส.ป.ก. โดยตรง จำนวน 5 เรื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้แก่

4.1 โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน

4.2 โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

4.3 โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน

4.4 โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

4.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหลักการในการทำความตกลงกับสถาบันการเงิน กองทุนหมุนเวียน หรือสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิในที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน กองทุนหมุนเวียน หรือสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

โดยในที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เพิ่มเติมโฉนดเพื่อการเกษตร ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ส.ป.ก กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และให้นำแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลง มาปรับใช้กับสถาบันการเงินอื่น นอกจาก ธกส. กองทุนหมุนเวียน หรือสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้ตามความเหมาะสม

 “โครงการและกิจกรรมทั้งหมดนี้ ก็เพื่อให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร ได้พัฒนายกระดับขึ้น อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข พร้อมนี้ยังได้ยกระดับ ส.ป.ก. 4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร เกิดประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรทั้งหลาย ซึ่งมุ่งมั่นดำเนินการ สามารถแจกโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เป็นของขวัญปีใหม่ในวันที่ 15 มกราคม 2567 นี้” ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า กล่าวทิ้งท้าย.