กรมที่ดิน เร่งสำรวจและรังวัดออกโฉนดที่ดิน เผยปี 67 สำรวจ 68 จังหวัด

24 ต.ค. 2566 | 05:04 น.

กรมที่ดิน เร่งสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่ 68 จังหวัด

นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน เปิดเผยว่า โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่มีความต้องการให้ประชาชนที่ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ ได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน ที่ผ่านมากรมที่ดินได้ดำเนินการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนทั่วประเทศไปแล้ว มากกว่า 14 ล้านแปลง เนื้อที่มากกว่า 70 ล้านไร่

นอกจากนี้  กรมที่ดินได้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล ด้วยการนำข้อมูลที่ประชาชนแจ้งตำแหน่งที่ดินตามโครงการ “บอกดิน  “บอกดิน 2” และ “บอกดิน 3”  ที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมาจัดทำแผนงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่ 68 จังหวัด ทั่วประเทศ จำนวน 34,100 แปลง

จำนวน  2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่รวม 65 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร กาฬสินธุ์ ปทุมธานี แม่ฮ่องสอน สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ภูเก็ต และจังหวัดหนองบัวลำภู) ดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจ จำนวน 6 ศูนย์ 60 สายสำรวจ ในพื้นที่ 28 จังหวัด เป้าหมาย จำนวน 23,220 แปลง ได้แก่ จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ ชุมพร ตรัง นครพนม นครศรีธรรมราช น่าน บึงกาฬ พังงา พัทลุง เพชรบูรณ์ แพร่ ยโสธร ร้อยเอ็ด ระนอง ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ  และ ดำเนินการโดยสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่ 38 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี กำแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท เชียงราย เชียงใหม่ ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครราชสีมา นครสวรรค์ นนทบุรี บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี พะเยา มหาสารคาม มุกดาหาร ระยอง ราชบุรี ลพบุรี เลย สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ อ่างทอง อุทัยธานี และจังหวัดอุตรดิตถ์ เป้าหมาย จำนวน 1,880 แปลง รวมเป้าหมายทั้งสิ้นจำนวน 25,100 แปลง

 

กรมที่ดิน

กรมที่ดิน

 

กรมที่ดิน

 

2. โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 ศูนย์ 30 สายสำรวจ เป้าหมาย จำนวน 9,000 แปลง ดำเนินการในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน กล่าวต่อไปว่า โครงการดังกล่าวจะทำให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิในการถือครองที่ดิน สามารถ ใช้ประโยชน์ในที่ดิน สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ เป็นปัจจัยให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่สำคัญโฉนดที่ดินมีรูปแปลงที่มีมาตรฐานสากล ลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดิน ช่วยป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐได้อีกทางหนึ่งด้วย.