svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ตรวจสอบสิทธิ เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1000 บาท chongkho.inbaac.com โอน 28 พ.ย.

18 พฤศจิกายน 2566

อัพเดต"เงินชาวนาไร่ละ 1000 บาท" ธ.ก.ส.เตรียมจ่ายเงินไร่ละ 1000 บาทวันที่ 28 พ.ย.นี้ เช็กช่องทางตรวจสอบสถานะสิทธิ -วันโอนเงินผ่านเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com

เกาะติดความเคลื่อนไหวโครงการ"เงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาท" หรือ "เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท" หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เคาะเห็นชอบในหลักการตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ต่อมาในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว

 

โดยระบุว่า "เงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาท" หรือ "เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท" หรือ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท วงเงินรวม 5.6 หมื่นล้านบาท คาดว่าธ.ก.ส.พร้อมจ่ายภายในไม่เกิน 2 สัปดาห์ 

 

"โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ใช้งบประมาณกึ่งการคลัง มาตรา 28 ภายใต้พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งตรวจสอบแล้วยังมีกรอบวงเงินที่สามารถดำเนินการได้ และธ.ก.ส.ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง อย่างไรก็ดีเนื่องจากมีกระบวนการต้องประชุม คณะกรรมการ (บอร์ด) ธ.ก.ส.อีกครั้งในช่วงปลายเดือนพ.ย.66 นี้ หลังบอร์ดอนุมัติแล้วน่าจะเริ่มได้ทันที"
 

ส่วนก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดเผยว่า เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแก่เกษตรกรครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้กับชาวนาผ่านบัญชีเกษตรกรโดยตรงได้เร็วที่สุดโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินในส่วนนี้ไปก่อนแล้วรัฐบาลใช้เงินงบประมาณจ่ายคืนภายหลัง

 

อัพเดตล่าสุด ธ.ก.ส.ได้แจ้งโอนเงินให้เกษตรกรไร่ละ 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ซึ่ง ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทให้กับเกษตรกรจำนวน 4.68 ล้านครัวเรือน วงเงินรวม 5.6 หมื่น ล้านบาท ทั้งนี้เงินไร่ละ 1,000 บาทจะโอนให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นระยะเวลา 5 วันต่อเนื่อง (วันที่ 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2566)

ตรวจสอบสิทธิ เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1000 บาท chongkho.inbaac.com โอน 28 พ.ย.

ตารางการโอนเงิน "ไร่ละ 1000 บาท" เงินช่วยเหลือชาวนา

 

สำหรับเกษตรกรที่รอ"เงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาท" หรือ "เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท" สามารถตรวจสอบสิทธิ และสถานะการโอนเงินผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 

  • ผ่านเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/  (คลิกที่นี่)
  • หลังจากคลิกเข้าเว็บไซต์ ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน หลังจากนั้นกด"ค้นหา"
  • หลังจากนั้นระบบจะแจ้งผลการสนับสนุนและการโอนเงิน /วันที่โอน /สาขา /สถานะ

"เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท" ช่องทางตรวจสอบสิทธิ และสถานะการโอนเงิน

อนึ่งเกษตรกรที่จะได้รับเงินช่วยเหลือในโครงการ "เงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาท" หรือ "เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท" จะต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2566/67 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้เกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะสิทธิผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ตรวจสอบสถานะเกษตรกรที่นี่

 

 

กรณีที่เกษตรกรรายใหม่ ต้องการที่จะขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์สามารถสมัครใช้เว็บไซต์ e-Form และรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ประมาณ 5 วันทำการ หลังจากนั้นจึงจะทำการแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน e-Form ได้ ทั้งนี้สามารถสมัครผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านช่องทางออนไลน์