หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ "อุดฟัน-ถอนฟัน" ฟรี 23-31 พ.ค.นี้

20 พ.ค. 2567 | 17:30 น.

กทม. ชวนคนกรุงวอล์คอินเข้ารับบริการ "ขูดหินปูน-อุดฟัน และถอนฟัน" ฟรี ระหว่างวันที่ 23-31 พ.ค.นี้ เช็ควัน เวลาและจุดให้บริการของหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ทั้งหมดได้เลย

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร แจ้งจุดให้บริการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการตรวจและให้คำแนะนำ ขูดหินปูน-อุดฟัน และบริการถอนฟัน ฟรี ระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2567 เปิดลงทะเบียนหน้างาน วอล์คอินเข้ารับบริการได้เลยเพียงแค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว จำนวนจำกัดถึงก่อนมีสิทธิก่อน  

วัน เวลา และสถานที่ให้บริการด้านทันตกรรมฟรี 

เขตดุสิต

23 พฤษภาคม 2567 

  • เวลา 8.00-12.00 น. ชุมชนข้างวัดสุคันธาราม 
  • จำนวนที่ให้บริการ :  12-15 ราย 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 โทร.0 2282 8494

เขตคันนายาว

24 พฤษภาคม 2567 

  • เวลา 8.00-14.00 น. ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ 
  • จำนวนที่ให้บริการ : 12-15 ราย 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 โทร.0 2379 8911

เขตดอนเมือง

29 พฤษภาคม 2567 

  • เวลา 8.00-12.00 น. ศูนย์สุขภาพชุมชนเทพประทาน 
  • จำนวนที่ให้บริการ : 12-15 ราย 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 โทร.0 2565 5257

เขตบางเขน 

31 พฤษภาคม 2567 

  • เวลา 8.00-14.00 น. ลานจอดรถห้างโลตัสหลักสี่ (วงเวียนบางเขน) 
  • จำนวนที่ให้บริการ : 25-30 ราย 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 โทร.0 2561 3489

ทั้งนี้ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการได้ไม่เกินจำนวนที่ระบุในแต่ละสถานที่ กรณีที่มีประชาชนต้องการรับบริการมากกว่าจำนวนที่กำหนดจะได้รับการตรวจและนัดหมายให้ไปรับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขต่อไป 

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ \"อุดฟัน-ถอนฟัน\" ฟรี 23-31 พ.ค.นี้

ที่มา สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร