เช็คด่วน "ประกันรายได้เกษตรกร" จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 15

20 ม.ค. 2566 | 06:51 น.

อัพเดท "ประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ธ.ก.ส. โอนต่อเนื่อง "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 งวด ที่ 15 สถิติใหม่ ข้าว 3 ชนิด ข้าวเปลือกปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ราคาสูงกว่าราคาประกัน ไม่ต้องจ่ายชดเชย ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

ความคืบหน้าการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 หรือ “ประกันรายได้ข้าว”  กรอบวงเงิน 18,337.50  ล้านบาท จาก มติ ครม. 15 พ.ย. ล่าสุดทาง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เคาะราคามาถึง งวดที่  15 แล้วนั้น เกษตรกร ชาวนา สามารถ เช็ก ผ่าน ลิงค์ ธ.ก.ส.  https://chongkho.inbaac.com  ยังโอนต่อเนื่อง

 

3 สมาคมชาวนา

 

วันที่ 20 มกราคม 2566  3 สมาคมชาวนา ประกอบด้วย นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย ,นายวิชัย ชิตยวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย และนายธีร์วริศ พรพันธวิศ นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน  ก็เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว อย่างพร้อมเพรียง ผลการเคาะราคาะ "ประกันรายได้ข้าว" งวดที่ 15 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 14 - 20 ม.ค. 66  ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 

 

•    ข้าวเปลือกหอมมะลิ  สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

 

•    ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 385.12 บาท


•    ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี   ราคาสูงกว่าเป้าหมาย


•    ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ       ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
   
•    ข้าวเปลือกเหนียว         ราคาสูงกว่าเป้าหมาย


 

ประกันรายได้ข้าว งวดที่ 15

 

 

นายธีร์วริศ กล่าวว่า เมื่อเปรียบเทียบราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่ค านวณได้ในงวดที่ 14 – 15 แล้ว พบว่า ราคาข้าวเปลือกทุกชนิด
ปรับตัวสูงขึ้น

 

เช็คด่วน \"ประกันรายได้เกษตรกร\" จ่ายส่วนต่าง \"ประกันราคาข้าว\" งวดที่ 15

 

 

อ้างอิงประกาศ "ประกันรายได้ข้าว" งวดที่ 15

 

เช็คด่วน \"ประกันรายได้เกษตรกร\" จ่ายส่วนต่าง \"ประกันราคาข้าว\" งวดที่ 15

 

 

เช็คด่วน \"ประกันรายได้เกษตรกร\" จ่ายส่วนต่าง \"ประกันราคาข้าว\" งวดที่ 15

 

ตรวจสอบสถานะขั้นตอน-ช่องทางตรวจสอบเงิน ดังนี้


1.  เข้าสู่เว็บไซต์ (คลิก)  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เช็คด่วน \"ประกันรายได้เกษตรกร\" จ่ายส่วนต่าง \"ประกันราคาข้าว\" งวดที่ 15


2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2565 เข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ


3. ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน

 

ทั้งนี้ เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/66 กับกรมส่งเสริมการเกษตรและต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวเพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิชดเชย

 

โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จะจัดส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำแนกตามช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวและคำนวณปริมาณผลผลิต โดยใช้พื้นที่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแต่ละชนิดคูณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เป็นปริมาณผลผลิตที่ต้องชดเชยส่งให้กับ ธ.ก.ส. เพื่อประมวลผลและดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบจากคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

 

ขอย้ำอีกครั้ง เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางสู่เว็บไซต์ (คลิก)  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plus ตลอด 24 ชั่วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family 

 

กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ สำหรับเกษตรกรที่มีข้อสอบถามเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

ด้าน สมาคมโรงสีข้าวไทย รายงาน สถานการณ์ข้าว ผ่านเฟซบุ๊ค Thai Rice Mill Association ราคาข้าวเปลือก/ข้าวสาร ประจำวัน ศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566

 

ราคาข้าวเปลือก