“จุรินทร์”ชู พ.ร.บ.ปาล์มฯ ดูแลครบวงจร

23 ม.ค. 2566 | 07:38 น.

“จุรินทร์”ชู พ.ร.บ.ปาล์มฯ ดูแลครบวงจร ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ  หลังลุยแก้ปัญหาลานเทโรงสกัดหยุดรับซื้อปาล์มสำเร็จ ดันราคาพุ่ง 5 บาทกว่า/กก.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง สถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมันล่าสุดว่าสถานการณ์ที่ลานเท โรงสกัดงดรับซื้อผลปาล์มในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมายุติแล้วโรงสกัดทั้ง 131 โรงและลานเททั้งหมด 3,117 ลานเทได้เปิดรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรแล้ว ปัญหาจราจรติดขัดและปัญหาเรื่องอื่นๆคลี่คลายทั้งหมด 100% แล้ว ช่วยให้ราคาผลปาล์มปรับตัวดีขึ้นไปอยู่ที่ 5 บาทกว่า

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

ซึ่งดีขึ้นกว่าช่วงสัปดาห์แรกของต้นปีที่มีการหยุดรับซื้อในบางลานเทและบางโรงสกัดเพราะช่วงปลายปีกับต้นปี ผลผลิตปาล์มปกติจะออกน้อย แต่ปีนี้ออกเยอะเป็นพิเศษเกษตรกรเร่งตัดปาล์มมากกว่าทุกปี ประกอบกับช่วงต้นปีโรงสกัดปิดซ่อมเครื่องจักรเพราะผลปาล์มน้อย

 

สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาว สิ่งที่อยากเห็นคือ อยากเห็น พรบ.ปาล์มยั่งยืนเกิดขึ้น มีสาระสำคัญคือ 1.จะช่วยให้มีกองทุนสงเคราะห์การทำสวนปาล์มเกิดขึ้น เช่นเดียวกับกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 2.มีการจัดทำโครงสร้างกำกับราคาที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ

 

“จุรินทร์”ชู พ.ร.บ.ปาล์มฯ ดูแลครบวงจร

 

3. มีกฎเกณฑ์กติกากำกับดูแลเรื่องปาล์มครบวงจรเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และมีมาตรการให้ปาล์มมีความยั่งยืน เป็นประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่ครบวงจรต่อไป ตอนนี้ได้มีการเสนอกฎหมายนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาแล้ว อย่างน้อยผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์เป็นส่วนหนึ่งในการเสนอเรื่องนี้ ขณะนี้อยู่ที่รัฐบาลเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินเพราะมีการจัดตั้งกองทุนต้องรอนายกฯให้คำรับรองเสียก่อนจึงจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาได้

“จุรินทร์”ชู พ.ร.บ.ปาล์มฯ ดูแลครบวงจร

 

ส่วนตัวเลขการส่งออกตนนำคณะเอกชนไปอินเดีย 2 ครั้ง เพื่อเปิดตลาดน้ำมันปาล์มของไทย ทำให้ตัวเลขการส่งออกในช่วง 2 เดือนเพิ่มขึ้นกว่า 600% พระราชบัญญัติปาล์มยั่งยืนจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดูแลในระยะยาวทั้งระบบครบวงจร  ตอนนี้มีคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์ม เข้ามาดูแลโดยมีอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน เพื่อพิจารณาการสนับสนุนการส่งออกน้ำมันปาล์มกิโลกรัมละ 2 บาทหรือไม่ เงื่อนไขสต๊อกน้ำมันปาล์มในประเทศเดิมกำหนดไว้ต้องเกิน 300,000 ตัน

 

“จุรินทร์”ชู พ.ร.บ.ปาล์มฯ ดูแลครบวงจร

 

จะเร่งระบายส่งออกช่วยอุดหนุนกิโลกรัมละ 2 บาท แต่ราคาน้ำมันปาล์มต่างประเทศจะต้องถูกกว่าในประเทศด้วย ให้ไปแข่งขันต่างประเทศได้ ขณะนี้กำลังมีมติปรับลดสต๊อกลงมาไม่ต้องถึง 300,000 ตัน ให้ถึง 250,000-300,000 ตันก็เพียงพอ ทั้งหมดนี้เพื่อเร่งรัดการส่งออกและดึงราคาในประเทศ กรรมการจะมีทั้งฝ่ายราชการ เอกชนและตัวแทนเกษตรกรด้วย ทุกฝ่ายต้องช่วยกันรักษาผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรด้วย