“พาณิชย์”เร่งหารือผู้ผลิตหน้ากาก รับมือนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทย

11 มกราคม 2566

จีนเปิดประเทศนักท่องเที่ยวทะลักไทย  "พาณิชย์" เร่งหารือผู้ผลิตหน้ากากเตรียมความพร้อมในการผลิตสินค้าให้ได้อย่างเพียงพอตามความต้องการที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีความเสี่ยงการระบาดของโควิด 19 จากการเปิดประเทศ

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง การผ่อนคลายมาตรการเดินทาง ของประเทศจีนและคาดว่า จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้นนั้นเวลานี้ได้มีหารือและการประสานไปยังโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตสินค้าให้ได้อย่างเพียงพอตามความต้องการที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีความเสี่ยงการระบาดของโควิด 19 จากการเปิดประเทศ

 

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน

 

สำหรับการดูแลสินค้าจากประเทศจีนไม่ให้ทะลักเข้ามาในประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าเกษตร นั้น จากการติดตามในตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท ซึ่งเป็นแหล่งค้าส่งของไทย ปริมาณยังคงในระดับปกติไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่จะมีการจับตาอย่างใกล้ชิดมั่นใจว่ายังสามารถบริหารจัดการปริมาณสินค้าได้

ส่วนกรณีที่ โรงพยาบาลเอกชนเตรียมปรับขึ้นค่ารักษาและบริการทางการแพทย์ โดยอ้างสาเหตุต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการปรับขึ้นค่ากระแสไฟฟ้านั้น เมื่อวันที่ 10 ม.ค. กรมฯ ได้ประชุมร่วมกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน โดยได้ขอความร่วมมือและกำชับให้การดำเนินการส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด โดยหากโรงพยาบาลจะปรับขึ้นค่าบริการทางการแพทย์จะต้องแจ้งราคาค่าบริการมายังกรมการค้าภายในก่อน  โดยกรมจะทำการเผยแพร่ราคาค่าบริการผ่านเว็บไซด์กรมการค้าภายใน เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจใช้บริการ